JUNIOR/SENIOR JAVA DEVELOPER (REF. NO.: 3-10-20780/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
Our job opportunity is a chance to expand your knowledge in an international company on position JAVA DEVELOPER.

Responsibilities:
- Take IT systems and technical designs apart
- Create software architecture that have substance
- Design, develop and test software yourself
- Conduct reviews that help others move forward
- Design methods and processes for software development and optimize them continuously
- Introduce tools and frameworks that increase our efficiency
- Guide and maintain customer relations
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers competitive compensation and benefit programs in a casual work atmosphere, home office and continuing development.
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visitwww.grafton.sk/en/jobs/it-telecommunications/
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

German - Intermediate (B1)or
English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
The successful candidate should have the following attributes

- Practical experience in the development of object-oriented software
- Extensive knowledge in OOAD using UML, Java and JEE standards, XSLT, Struts, application servers infrastructure (such as Bea, WLS, IBM WebSphere and JBoss) and Internet technologies
- University degree in IT field
- Willing to travel
- Fluent English & Germen (at least willingness to learn Germen)
Address
Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
Murgašova 3
040 01 Košice
http://www.grafton.sk

Contact person: Mgr. Jakub Smržík
E-mail:
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny." Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.

Zverejnené dňa:2017-10-16 (60 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.