Referent podateľne Mestkého úradu

Mesto Dolný Kubín - mestský úrad

Miesto práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

a) Kontaktná osoba s verejnosťou (osobná a telefonická komunikácia)
b) Prijímanie a vybavovanie občianskej inzercie, prijímanie, evidencia a spracovanie došlej a odoslanej korešpondencie
c) Zabezpečenie úloh, ktoré vyplývajú podateľni mestského úradu z Registratúrneho poriadku
d) Vedenie skladu kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a propagačného materiálu
e) Zabezpečenie nákupu, príjmu a výdaju kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov
f) Zastupovanie referenta Centra pre občanov v čase jeho neprítomnosti
g) Vybavovanie pošty odboru organizačného a vnútorných vecí a jej archivácia
h) Podieľanie sa na prácach spojených s prípravou a priebehom volieb a referenda
i) Zabezpečovanie administratívnych prác spojených s riadnym a včasným doručovaním rozhodnutí týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov a s tým spojené vyúčtovanie súvisiacich nákladov

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) čestné vyhlásenie o tom, že
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé
2. je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom
3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
4. ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk)
5. súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
01.12.2017

Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej "Výberové konanie - referent podateľne Mestského úradu Dolný Kubín" poštou do 09.11.2017 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi nie dátum podania na poštovú prepravu).

O mieste a termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

administratíva

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok
Prax v oblasti administratívy najmenej 2 roky - výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín

Adresa spoločnosti

Mesto Dolný Kubín - mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
http://www.dolnykubin.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslava Krivdová
Tel.:+421 43 5814 429
E-mail:poslať životopis
ID:3224920Dátum zverejnenia:25.10.2017Lokalita:Dolný KubínPozícia:Administratívny pracovník, referent,ReferentSpoločnosť:Mesto Dolný Kubín - mestský úrad

Zverejnené dňa:2017-10-25 (25 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.