Technik riadenia udržiavania (Ref. č.: F0350)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Riadenie, plánovanie, príprava, koordinácia a realizácia procesu opráv a udržiavania zariadení a stavieb využitím interných a externých kapacít.
• Príprava technologických zariadení, stavebných objektov a ich častí pre prevádzku v súlade s technickými a legislatívnymi požiadavkami.
• Realizácia kontrol, skúšok a opráv technologických zariadení a stavebných objektov po vykonaných údržbárskych zásahoch a koordinácia zhotoviteľov.

• Príprava, spracovanie a vyhodnocovanie podkladov pre nasledovné oblasti:
-ročné, strednodobé a dlhodobé plánovanie udržiavania majetku,
-vyraďovanie technologických zariadení a stavebných objektov,
-vyhodnocovanie kľúčových indikátorov výkonnosti údržby,
-plánovanie opráv, kontrol a skúšok technologických zariadení a stavebných objektov,
-návrhy na zmeny a modifikácie.

• Riadenie a koordinácia vlastnej údržby a dodávateľských kapacít počas údržbárskych zásahov, ako aj výkon montážneho dozoru. Určovanie rozsahu vykonaných prác a príprava podkladov pre fakturáciu týchto činností.
• Aktualizácia technickej a pracovnej dokumentácie pre udržiavanie častí technologických zariadení, stavebných objektov a ich častí.

Iné výhody

Požadované vzdelanie

Vzdelanie v odbore

Jazykové znalosti

Vodičský preukaz

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 Počítačové znalosti: aplikácie MS OFFICE, systémy WIN 7, 8, 10

 Spôsobilosti, certifikáty: odborná spôsobilosť na elektrotechnických zariadeniach minimálne § 21 do 1 000 V, vodičský preukaz sk. B, zdravotná spôsobilosť pre prácu vo výškach

 Špecifické zručnosti:
o znalosť problematiky regulácie, teória automatiky a regulácie, prenosové funkcie, PID regulátory
o prehľad o snímačoch elektrických neelektrických veličín
o architektúra riadiacich informačných systémov, PLC
o programovanie PLC, RIS, riadiacich prostriedkov pre technologické procesy

 Vítané zručnosti:
o skúsenosti s nasadzovaním systémov pre riadenie technologických procesov do prevádzky
o programovanie PLC systémov, programovacích relé regulátorov podľa normy IEC EN 61131-3

 Osobnostné charakteristiky/Personal characteristics: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, schopnosť tímovej práce, schopnosť kreatívne riešiť problémy, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať na viacerých úlohách súčasne.

Anglický jazyk - Intermediate B2 (schopnosť komunikovať a práca s technickou dokumentáciou).

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 301 MWe hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix - jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. V roku 2016 vyše 90 % elektriny vyrobili bez emisií skleníkových plynov - najmä využitím vody a jadra.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Informácie o výberovom konaní

Pracovná pozícia je obsadzovaná na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru.

Miesto výkonu práce: Trenčín.

Ďakujeme všetkým záujemcom o pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí zodpovedajú požiadavkam, ktoré na pozíciu sú kladené. Ďakujeme za pochopenie.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.12.2017(ostáva ešte 30 dní)

Adresa spoločnosti

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Skovajsová
Tel.:032/6542282
E-mail:poslať životopis

Zverejnené dňa:2017-11-15 (6 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.