B. Braun Avitum s.r.o.

Koncern B. Braun pôsobí na celosvetovom trhu 175 rokov. Pomôžte chrániť zdravie ľudí spoločne s nami.

Pridajte sa k nám a dajte svojej práci nový zmysel.

Lekár/ka dialyzačného strediska (Kežmarok)

B. Braun Avitum s.r.o.


Na naše dialyzačné stredisko hľadáme na pozíciu lekár(ka) dôveryhodnú, samostatnú a odborne zdatnú osobnosť so záujmom o nefrológiu.

ČO U NÁS BUDETE ROBIŤ:

 • Ako lekár dialyzačného strediska budete zodpovedný za zaistenie zdravotnej starostlivosti u našich pacientov s chronickým a akútnym zlyhaním obličiek
 • Budete vyšetrovať pacientov v nefrologickej ambulancii, ktorá patrí k dialyzačnému stredisku
 • Budete intenzívne spolupracovať s kolegami na stredisku
 • Budete sa podieľať na predtransplantačnej príprave pacientov
 • V prípade potreby sa budete zúčastňovať firemných projektoch, napríklad projektov integrácie nových dialyzačných stredísk do siete B. Braun Avitum, klinických štúdií alebo vykonávať lektorskú činnosť a podieľať sa na kontinuálnom vzdelávaní našich zamestnancov

ČO U NÁS BUDETE POTREBOVAŤ:

 • Nutnou podmienkou je diplom z lekárskej fakulty a absolvovanie interného kmeňa; toto sú legislatívne požiadavky, ktoré nemôžeme pominúť
 • Schopnosť samostatne sa rozhodovať, ochotu načúvať pacientom i kolegom, dôkladnosť a dôslednosť. Rozhodne budete potrebovať aj chuť učiť sa novým veciam.
 • Ak viete po anglicky, využijete to pri medzinárodnej spolupráci v našom koncerne a na odborných kongresoch v zahraničí

ČO SA VÁM U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • PRÁCA U NÁS BUDE SKUTOČNÝM POSLANÍM
 • Pri poskytovaní dialyzačnej starostlivosti k nám pacienti chodia spravidla trikrát týždenne na niekoľko hodín, a to po mnoho rokov. Vďaka tomu sa pre ne dialyzačné stredisko stáva doslova druhým domovom a personál tvorí pre pacientov svojím spôsobom širšiu rodinu. U nás teda platí dvojnásobne, že práca lekára nie je povolaním, ale poslaním.

 • PROFESIJNÝ POSTUP SA STANE CELKOM REÁLNOU MOŽNOSŤOU, NIE LEN NEDOSIAHNUTEĽNÝM SNOM
 • Na kariérny postup nemusíte čakať veľa rokov. Máme sieť 36 dialyzačných stredísk v Českej republike a na Slovensku a sme pripravení dať šancu mladým a schopným lekárom, a ponúknuť im miesta primárov. Napríklad dialýzy v Ivančiciach a Bohumíne vedú tridsiatnici, ktorí k nám nedávno nastúpili.

 • NADPRIEMERNÉ MZDOVÉ OHODNOTENIE
 • Lekárom ponúkame atraktívne mzdové ohodnotenie. Okrem fixnej časti mzdy budete mať za dobré výsledky tiež nárok na kvartálne a ročné prémie. Ďalej budete mať možnosť si privyrobiť zaujímavé čiastky tým, že sa zapojíte do klinických štúdií liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok, ktoré prebiehajú na našich dialyzačných strediskách.

 • ZDRAVÁ ROVNOVÁHA MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM
 • Nadčasové hodiny sú chronickým problémom slovenského zdravotníctva. U nás sa ich však snažíme vyvarovať a zaistiť, aby naši lekári neboli dlhodobo preťažovaní. Vieme, že pracovná pohoda je veľmi dôležitá. Dialyzačné zmeny prebiehajú spravidla v denných hodinách od pondelka do soboty, rozvrhnutie zmien je rovnomerné. Budete mať teda dostatok času na svoju rodinu a záujmy.

 • ZÍSKATE BOHATÚ PONUKU ZAMESTNANECKÝCH BENEFITOV
 • Okrem nadpriemernej mzdy získate i početné zamestnanecké benefity. V rámci systému tzv. cafetérie si budete môcť vybrať výhody, ktoré Vy sami považujete za najlepšie, či už to sú napríklad poukážky na nákup v lekárni, návštevy divadla, plaveckého bazéna alebo príspevok na dovolenku. Ďalej zamestnancom poskytujeme veľmi výhodné tarify mobilných operátorov (to poskytujeme aj maximálne štyrom rodinným príslušníkom), stravné lístky, darčeky pri životných a pracovných výročiach apod.

 • STANETE SA SÚČASŤOU STABILNEJ SPOLOČNOSTI A TÍMU
 • Veľmi sa snažíme, aby zamestnanci na každom dialyzačnom stredisku tvorili zohraný a dobre fungujúci tím. Za týmto účelom napríklad organizujeme pracovné a spoločenské stretnutia, ktoré spolupatričnosť členov k tímu podporujú, napríklad vianočné večierky dialyzačných stredísk alebo výročne stretnutia všetkých dialyzačných stredísk. V prieskumoch spokojnosti zamestnancov v rokoch 2013 a 2016 celých 98 % zamestnancov uviedlo, že u nás pracujú radi. Na to sme pyšní.

 • VZDELÁVANIE A OSOBNÝ ROZVOJ JE PRE NÁS KĽÚČOVOU OBLASŤOU
 • Na odborných znalostiach našich lekárov staviame a ich prehlbovanie maximálne podporujeme. Napríklad Vám môžeme pomôcť k atestácii z nefrológie; predatestačnú prípravu teda môžete realizovať v rámci bežnej pracovnej doby a bez nutnosti dochádzať do veľkej fakultnej nemocnice. Aby znalosti našich lekárov boli skutočne špičkové, hradíme ich účasť na odborných kongresoch v tuzemsku i v zahraničí, napríklad na Svetovom alebo Európskom nefrologickom kongrese. Podporujeme medziodborovú spoluprácu a teda aj vzdelávanie v odboroch príbuzných nefrológii, napríklad v internom lekárstve alebo vo výživovom poradenstve.

 • BUDETE SA MÔCŤ ZAPOJIŤ DO NAŠICH POČETNÝCH MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT
 • Medzinárodná spolupráca umožňuje rýchly prenos informácií a najnovších poznatkov a tiež ich okamžité zavedenie do praxe. Ak hovoríte po anglicky, umožníme Vám spolupracovať s kolegami z ostatných zemí, kde B. Braun pôsobí.

DÁTUM NÁSTUPU:

Podľa dohody

MIESTO PRACOVISKA:

Dialcorp s.r.o. oz, dialyzačné stredisko Kežmarok
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok


Zverejnené dňa:2017-12-16 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.