RECRUITMENT SPECIALIST (REF. NO.: 3-12-29211/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
Our job opportunity is a chance to expand your knowledge in an international company.

Main responsibilities:

- Provide GLOBAL RECRUITMENT in areas of Finance, IT, HR, R&D
- Actively participate in recruiting and hiring process
- Searching for candidates via social media
- Selection processes (phone interviewing, reference check, etc.)
Start date
by agreement
Other benefits
- Language courses
- Home office
- Referral bonus
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visitwww.grafton.sk/en/job-search?disciplines=hr-administrativa-a-pravo
Required education
University education (Bachelor's degree)
Skills

Language skills

English - Advanced (C1)
Personality requirements and skills
The successful candidate should have the following attributes:

- Work experience in HR- Global Recruitment is MUST/recruitment of IT, technical and non-technical positions
- Fluency in English,written and verbal, is required
- Strong interpersonal skills and communication skills
- Strong attention to details and organizational skills with the ability to prioritize workload
- Must be pro-active, self-directed, result-oriented and highly motivated
- Stress and Time management skills, including ability to multi-task effectively
- Strong computer skills including MS Office ( Word, Powerpoint, Excel)
- Ability to work independently and make prudent decisions effectively
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny." Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.

Zverejnené dňa:2018-01-02 (47 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.