Technik operatívnej inžinierskej podpory - strojná technológia (Ref. č.: A3112.00103)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti, spoľahlivosti a pohotovosti zariadení a stavebných prvkov v rámci preventívnej, korektívnej údržby a modifikácií v zmysle odbornej spôsobilosti,
• Analyzovanie príčin porúch, zlyhaní, odchýlok a nezhôd a ich nápravu v rámci korektívnej údržby zariadení,
• Technická podpora systémových a komponentových inžinierov pri identifikácii, sledovaní stavu systémov a komponentov,
• Technická podpora v zabezpečovaní prípravy údržbárskych výkonov na zariadeniach,
• Vedenie príslušnej prevádzkovej dokumentácie,
• Riadenie externých dodávateľov, v zmysle požiadaviek procesnej dokumentácie.

- poskytuje inžiniersku podporu pri riešení nenominálnych prevádzkových stavov a pri odstraňovaní nezhôd na SKK vrátane spracovania dočasných zmien, špecifických postupov, vyplývajúcich z výsledkov skúšok,
- spolupracuje a zúčastňuje sa pri príprave, realizácií modifikácií až po prevzatie a vyhodnotenie modifikovaného zariadenia do prevádzky,
- spracováva rozbory a analýzy zistených nezhôd na zariadení, určuje príčiny zistených nezhôd, navrhuje nápravné opatrenia,
- aktualizuje prevádzkovú dokumentáciu,
- vyhodnocuje spisy realizácie údržby vrátane komplexnej dokumentácie pre akcie opráv a údržby,
- spracováva neštandardné prevádzkové postupy, operatívne programy, vrátane ich revízie a validácie,
- spolupracuje so systémovými a komponentovými inžiniermi.

Iné výhody

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 301 MWe hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix - jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. V roku 2016 vyše 90 % elektriny vyrobili bez emisií skleníkových plynov - najmä využitím vody a jadra.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru.

Ak Vás ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky na pracovnú pozíciu, zašlite prosím motivačný list spolu so štruktúrovaným životopisom na adresu Atómové elektrárne Bohunice, HR Business Partnering pre EBO, 919 31 Jaslovské Bohunice alebo e-mailom na adresu: lenka.hrivnakova@seas.sk

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej spoločnosti. Proces obsadenia pracovnej pozície môže trvať niekoľko týždňov. Každý uchádzač o zamestnanie bude o stave jeho žiadosti informovaný, a to aktuálne pri zmene v procese výberového konania.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.3.2018(ostáva ešte 29 dní)

Adresa spoločnosti

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hrivnáková
Tel.:033/5973425
E-mail:poslať životopis

Zverejnené dňa:2018-02-07 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.