Grafton Slovakia s.r.o.

DO YOU WISH TO BECOME A CUSTOMER CARE CHAMPION WITH FRENCH? (REF. NO.: 1-26-28712/PF)


Place of work
Bratislava
Job description, responsibilities and duties
We are seeking talented and ambitious individuals who would like to join an international team and cooperate with one of the fastest growing companies on the Slovak and international market. If you enjoy developing long-lasting relations and would like to use your languages on a daily basis in everyday contact with corporate clients, then this is the right opportunity for you!

Your day will be full of diverse activities, such as:

- Taking care of your own portfolio of clients and business partners and building professional relationships with them
- Assuring that all financial and administrative tasks are done properly and effectively
- Analysing and resolving any discrepancies in the quality and regularity of financial transactions
- Daily communication with corporate clients and your colleagues in ENGLISH and FRENCH language
Salary offered (gross)
1100-1350EUR/month
Start date
by agreement
Other benefits
- Sick days
- Meal vouchers contribution
- Cafeteria
- Referral bonus
- Child birth and wedding bonus
- Home office
- Language courses and various trainings
- Family and sport day
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.


For more related job opportunities visitwww.grafton.sk/en/job-search?disciplines=absolventi
Required education
Secondary with school-leaving examination
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)andFrench - Advanced (C1)
The position is suitable for a fresh graduate
Yes
Personality requirements and skills
If you would like to learn more about the position, feel free to send us your CV if you fulfil the following requirements:

- You can express yourself in a fluent and confident manner in FRENCH and ENGLISH language (level B2 or C1)
- You have successfully finished your high school or university (economic background is advantage but not necessary)
- Experience in the field of customer care, administration and/or finances
- You enjoy a fast-paced environment and communicating with clients
- You have a good understanding of MS office

Not fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 100 EUR voucher! For more information please contact me: martin.juhasz@grafton.sk
Address
Grafton Slovakia s.r.o.
Obchodná 2
811 01 Bratislava
http://www.grafton.sk

Contact person: Mgr. Martin Juhász
E-mail:
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny." Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.

Inzerent:Grafton Slovakia s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2018-04-17 (3 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.