Grafton Slovakia s.r.o.

SENIOR HR GENERALIST IN PRODUCTION COMPANY (REF. NO.: 3-12-30103/PF)


Place of work
okres Poprad
Job description, responsibilities and duties
For our Client (international production company), we are looking for experienced HR Generalist or HR Business Partner from production environment, who will cover the whole employee cycle in the plant. This role is HR executive.

- Coordinating recruitments activities, selection process ( white and blue collars positions )
- Preparation of HR Administration ( contracts, employee records, related documentation etc...)
- Workforce planning, cooperation on budgeting process, forecasting
- Internal communication with employees and throuh the organisation
- Cooperation on attendance closure and preparation documents for payroll
- Preparation and scheduling the training plan
- HR Reporting
Basic wage component (gross) and other rewards
-=KONTAKT=-EUR/month, od1500EUR/mesačne + ďalšie odmeny
Start date
by agreement
Contract type
full-time
Information about the selection process
If you find this position interesting and fulfill the requirements, we'd be happy to receive your CV in english.

We will reply to the all applicants and shortlisted will be contacted and invited for the interview.


If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.

Thank you. Grafton Team.
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
- University level of education / HR, Business Administration etc... /
- Minimum 3+ years of experience on a similar HR general executive position in production company is MUST
- Very good knowledge of Slovak Labour Code
- Overview in payroll accounting process
- Full proficiency in Slovak and English (spoken and written form)
- Good PC skills (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint )
- Experience in working in international company and communication with all levels of staff
- Punctional, self- organised, structured and reliable person
- Problem solve, possitive attitude, proactivity
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny." Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.

Inzerent:Grafton Slovakia s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2018-05-02 (52 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj
Počet videní: 0
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.