Pro HR

Senior PHP Developer

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Senior PHP developer je zodpovedný za vývoj webových aplikácií a web stránok.

Jeho úlohou je:
- Analýza, dizajn, programovanie a implementácia SW riešení na platforme PHP
- Spolupráca na architektonickom (neskôr ja vedenie) návrhu riešenia, na vytvorení návrhu stránky a webových nástrojov či návrh na zmenu už existujúcej web aplikácie a implementácia novej funkcionality
- programovanie webových aplikácií, stránok a tvorba užívateľského rozhrania použitím technológií: PHP, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, AJAX, JQuery, CSS, SQL.
- príprava testovania a následná realizácia testov novovytvorenej web stránky a aplikácie, riešenie zaznamenaných chýb, testovanie (Unit Testing)
- spolupráca na implementácii riešenia, tvorba technickej dokumentácie
- zabezpečenie prístupu, udelenie prístupových práv a starostlivosť o bezpečnosť stránky
- následná údržba/servis web stránky a web aplikácií, diagnostika a monitorovanie problémov, následná analýza
- možnosť participácie na rôznych ďalších projektoch

Iné výhody

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

Stručná charakteristika spoločnosti

Pro HR, s.r.o. je personálno-poradenská spoločnosť špecializujúca sa na oblasť služieb recruiting & selection, executive search a HR consulting. Svojim klientom poskytujeme individuálny prístup k riešeniu otázky zabezpečenia kvalifikovaných zamestnancov. Pro HR realizuje vyhľadávanie a výber kandidátov aktívnym a priamym spôsobom prostredníctvom služieb recruiting & selection a executive search.

Konzultanti spoločnosti permanentne mapujú trh, poznajú aký typ zamestnancov sa nachádza v spoločnostiach s podobným zameraním klienta, príp. konkrétne vhodné pozície s ich náplňou a zodpovednosťami v iných spoločnostiach. Na základe ich znalosti je možné priamo osloviť potenciálne vhodného kandidáta s požadovaným súborom znalostí a skúsenosti.

Spoločnosť Pro HR, s.r.o. sa v oblasti vyhladávania a výberu kandidátov špecializuje na cieľovú skupinu:
1. nižší, stredný, vyšší manažment
2. špecializované pozície - financie, predaj & marketing, logistika & nákup, procesy a kvalita, project management & stratégia + support, CRM
3. IT/telco technické pozície, Help Desk pozície (IT a telco špecialisti, programátori, analytici, SW architekti, projektoví manažéri, atď.)
Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce. (AA/2009/4810/4232/OISS)

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Počet zamestnancov

Informácie o výberovom konaní

* Podľa Zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z. z., § 62 ods. 2, sme povinní uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Konečná výška Vašej skutočnej mzdy je odvodená od Vašich odborných skúseností, znalostí, zručností a toho ako zodpovedajú požiadavkám konkrétnej pozície.

Prosíme kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby zaslali svoje C.V. spolu so žiadosťou na / E-mail: anna.-=KONTAKT=- / spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnosti Pro HR v tomto znení:


Súhlasím so správou, so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Pro HR s.r.o. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na rok a podľa $ 28 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Adresa spoločnosti

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Anna Tkáčová
Tel.:-=KONTAKT=-, +421 2 -=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis

Inzerent:Pro HR [ ]
Zverejnené dňa:2018-05-18 (10 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Počet videní: 0
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.