Základná škola s MŠ Nová Bošáca

Riaditeľ

Základná škola s MŠ Nová Bošáca

Miesto práce
Nová Bošáca
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
-=KONTAKT=-

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
76

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a. Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c. Absolvovanie 1.atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

B: Iné kritériá a požiadavky :
a. Bezúhonnosť v zmysle § 9zákona .č.317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
b. Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
c. Ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z.
d. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

C: Zoznam požadovaných dokladov :
a. Písomná prihláška do výberového konania
b. Profesijný životopis
c. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní / vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach / a absolvovaní 1.atestácie
d. Návrh koncepcie rozvoja školy / v rozsahu max 3 strán /
e. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
g. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
h. Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom. o ochrane osobných údajov .

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Nová Bošáca 76
Nová Bošáca
http://www.zsnobosaca.edu.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Ján Žucha
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:3432655Dátum zverejnenia:27.6.2018Lokalita:Nová BošácaPozícia:Riaditeľ školySpoločnosť:Základná škola s MŠ Nová Bošáca
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.

Inzerent:Základná škola s MŠ Nová Bošáca
Zverejnené dňa:2018-06-30 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj
Počet videní: 0
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.