Cirkevná materská škola Sestry Jozafáty Ľutina

׼utujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke.

Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Cirkevná materská škola Sestry Jozafáty Ľutina

Miesto práce
Obecný úrad Ľutina, Ľutina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
-=KONTAKT=-

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
21

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní

• profesijný životopis v štruktúrovanej forme

• úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, preukázanie bezúhonnosti

• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu druhu práce: učiteľ materskej školy

• súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.

Uzávierka prijímania žiadostí je 26.08.2020 (streda). Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom "VÝBEROVÉ KONANIE" na adresu: Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina 131, 082 57 Ľutina alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do materskej školy. POZOR: Alebo emailom na[email protected], do názvu správy zadajte : "Výberové konanie"

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.08.2020 (piatok) o 10:00 hod. v priestoroch Cirkevnej materskej školy sestry Jozafáty, Ľutina 131.

Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady. Uchádzačom budeme pozývať na výberové konanie telefonicky.

Ďalšie predpoklady
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Ľutina 131
08257 Ľutina
http://www.cmslutina.edupage.org
ID:3956479Dátum zverejnenia:24.8.-=KONTAKT=-Lokalita:ĽutinaPozícia:Asistent učiteľaSpoločnosť:Cirkevná materská škola Sestry Jozafáty ĽutinaPracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.

Počet videní: 33
Inzerent:Cirkevná materská škola Sestry Jozafáty Ľutina
Zverejnené dňa:2020-08-24 (31 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Sabinov
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.