Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice-Juh

׼utujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke.

Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice-Juh

Miesto práce
Požiarnická 1, Juh
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
-=KONTAKT=-

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
167

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, internet

Vzdelanie
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: pedagogický asistent na strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný štruktúrovaný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom
na adresu školy najneskôr do 28. augusta 2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné
kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Miesto je obsadzované na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2022. (národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II"

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
http://www.shadkke.edupage.org
ID:3956481Dátum zverejnenia:24.8.-=KONTAKT=-Lokalita:KošicePozícia:Asistent učiteľaSpoločnosť:Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice-JuhPracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.

Počet videní: 6
Inzerent:Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice-Juh [ ]
Zverejnené dňa:2020-08-24 (30 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.