Mestská časť Bratislava - Petržalka

Referent junior - právny referát

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 - 1 400 EUR/mesiac- podľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- príprava podkladov a vypracovanie návrhov na súdy, prokuratúru, exekútorské úrady, notárske úrady, ako aj príslušné orgány štátnej a verejnej správy vrátane zabezpečovania písomného styku s nimi podľa potrieb oddelenia
- vedenie agendy obchodných spoločností a iných subjektov založených alebo zriadených mestskou časťou
- príprava podkladov, dohadovanie podmienok a vypracovanie zmlúv a dohôd vrátane návrhov ich zmien a dodatkov k nim
- príprava a vypracovanie rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk, právnych analýz, pripomienok, podkladov a návrhov právneho charakteru podľa potrieb vyplývajúcich z plnenia konkrétnych pracovných úloh
- poskytovanie konzultácií týkajúcich sa právnych otázok ostatným organizačným útvarom mestskej časti
- sledovanie aktuálnych zmien platnej legislatívy
- zastupovanie mestskej časti pred súdmi, notárskymi a exekútorskými úradmi, prokuratúrou a príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy
- súčinnosť pri príprave materiálov vnútornej legislatívy
- príprava materiálov na rokovanie orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva
- poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vybavovanie odvolaní v súvislosti s konaniami podľa citovaného zákona,
- príprava návrhov na vykonanie exekúcie a uskutočňovanie úkonov súvisiacich s exekučnými konaniami

Požadovanými kvalifikačnými predpokladmi sú:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
- ovládanie štátneho jazyka
- prax minimálne 1 rok vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii
- orientácia v príslušných právnych predpisoch - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
- znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
• doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon funkcie
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 17.09.2020, 14:00 h na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
Originály dokladov k nahliadnutiu spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov prinesie uchádzač na výberové konanie osobne.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. O podrobnostiach výberového konania a prípadných zmenách budú uchádzači informovaní emailom.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov -[email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Internet - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, orientácia na výsledok
• samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
http://www.petrzalka.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Kittlerová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:3961579Dátum zverejnenia:3.9.-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:PrávnikSpoločnosť:Mestská časť Bratislava - PetržalkaZákladná zložka mzdy (brutto):1 200 EUR/mesiac

Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Mestská časť Bratislava - Petržalka [ ]
Zverejnené dňa:2020-09-03 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.