Mesto Hlohovec

׼utujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke.

Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky

Referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny II. - MsÚ Hlohovec

Mesto Hlohovec

Miesto práce
M. R. Štefánika 1, Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, prípadne dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
872 - 1 200 EUR/mesiac• funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 3 tohto zákona

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• samostatne rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny
• plní samosprávne funkcie mesta v oblasti starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny
• vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výstavbu na území mesta podľa platného pasportu zelene
• zabezpečuje v prvom stupni výkon správy vo veciach ochrany drevín a výkon
ďalších povinností obce, v súlade s aktuálne platnou legislatívou na úseku ochrany prírody a krajiny
• monitoruje problematiku ochrany na území mesta a spracováva podnety pre príslušné orgány štátnej ochrany prírody
• vykonáva v prvom stupni prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zamestnanecké výhody, benefity

• osobné príplatky a odmeny (polročné a koncoročné), príspevok do DDS, príspevok na rekreáciu, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore krajinné inžinierstvo, botanika, záhradníctvo, ochrana a využívanie krajiny, prípadne environmentalistika so zameraním na ochranu prírody a krajiny
• znalosť dendrológie a arboristických štandardov je vítaná
• bezúhonnosť
• kurzy, certifikáty v danom odbore vítané
• požadované je ovládanie grafických programov (AutoCAD, Bentley), sadovnícke projekcie a programy na platforme GIS
• práca s PC (Word, Excel, Outlook, Power Point, internet)

Výhoda:
• Osvedčenie o získaní kvalifikačného predpokladu v zmysle zákona č. 525/2003 Z .z. pre štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny

Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (formulár je súčasťou inzerátu zverejneného na webovej stránke mesta Hlohovec v časti Kariéra, Voľné pracovné miesta)

je potrebné do 07. 10. 2020 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia prihlášky spolu s kompletnými dokumentami do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Prihlášky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Uzatvorenú obálku je potrebné označiť heslom:"REFERENT PRE ZELEŇ, OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY II. " - neotvárať.

Nástup do pracovného pomeru je možný ihneď, prípadne dohodou.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: Ing. Dagmar Petrovská, -=KONTAKT=-.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

krajinné inžinierstvo, botanika, záhradníctvo, ochrana a využívanie krajiny, prípadne environmentalistika so zameraním na ochranu prírody a krajiny

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• schopnosť riešiť problémy samostatne
• schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu úloh
• zvládanie stresových situácií
• spoľahlivosť a flexibilita
• zodpovednosť
• komunikatívnosť (jednanie s ľuďmi)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
https://www.hlohovec.sk
ID:3973206Dátum zverejnenia:23.9.-=KONTAKT=-Lokalita:HlohovecPozícia:Samostatný referentSpoločnosť:Mesto HlohovecZákladná zložka mzdy (brutto):872 EUR/mesiac

Počet videní: 27
Ponúkaná mzda: 872 EUR
Inzerent:Mesto Hlohovec [ ]
Zverejnené dňa:2020-09-23 (29 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Hlohovec
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.