Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

׼utujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke.

Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky

Hlavný/-á koordinátor/-ka/ metodik/-čka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 700 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečuje odborné činnosti v projekte v súlade s podrobným opisom projektu,
• spolupracuje na príprave metodických materiálov,
• spolupracuje na riešení problematických prípadov pri implementácii projektu,
• spracúva prípadové štúdie v spolupráci s garantom odborných aktivít,
• poskytuje informácie o legislatívnych zmenách v relevantných oblastiach a odborné informácie poskytovateľom sociálnych služieb,
• spolupracuje na príprave obsahov pre web stránku projektu,
• poskytuje súčinnosť pri výberových konaniach na jednotlivé pracovné pozície
• poskytuje súčinnosť pri výbere a zazmluvnení externých hodnotiteľov,
• vykonáva ďalšie odborné činnosti v rámci projektu, ktoré vyplynú z jeho potrieb počas realizácie,
• pri výkone činností spolupracuje s vecne príslušnými odbormi MPSVR SR.

Ponúkaný plat: od 1 700,- EUR
Termín nástupu: 1. decembra 2020, prípadne dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na jeden rok, s možnosťou predĺženia na dobu určitú, t. j. do 02/2023

Zamestnanecké výhody, benefity

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba "pridaná hodnota", ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu - u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás "využijeme" v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Stručná informácia o NP KSS:
Cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb na území celého Slovenska, ktoré vedú k začleneniu zraniteľných cieľových skupín do spoločnosti a na trhu práce. Operačným cieľom projektu je metodicky podporiť poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality prostredníctvom 2-dňových odborných seminárov, a zároveň odborne pripraviť hodnotiteľov pre výkon hodnotenia podmienok kvality.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.11.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR )
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vysokoškolského vzdelania
4. Doklad preukazujúci odbornú prax
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením "Výberové konanie pre NP KSS_Hlavný koordinátor/metodik"

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
• ukončené VŠ vzdelanie II. Stupňa - v odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, manažment a podnikanie, právo a legislatíva, ekonomika, odborná prax minimálne 1 rok v oblastí terénna sociálna práca, alebo
• ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa - v odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, manažment a podnikanie, právo a legislatíva, ekonomika, odborná prax minimálne 2 roky v oblastí terénna sociálna práca

Predpoklady a zručnosti:
• Od uchádzača sa očakáva, že bude mať skúsenosti z oblasti so zameraním na sociálne služby/terénnu sociálnu prácu/opatrovateľskú službu
• Uchádzač musí ovládať minimálne nasledovné zákony: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Znalosť uvedených zákonov môže byť overená na osobnom pohovore.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• Samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.
• Systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, koordinačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom.

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:
skupina B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období -=KONTAKT=-IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID:3992637Dátum zverejnenia:28.10.-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:Koordinátor EÚ projektov,Odborný referent,Samostatný referentSpoločnosť:Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyZákladná zložka mzdy (brutto):1 700 EUR/mesiac

Počet videní: 34
Ponúkaná mzda: 1700 EUR
Inzerent:Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR [ ]
Zverejnené dňa:2020-10-28 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.