Mestská časť Bratislava - Petržalka

Odborný referent na referát správy miestneho majetku

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiacmzda od 1 200 EUR podľa skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• komplexná agenda hospodárenia s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mestskej časti
• príprava podkladov pre vyhotovenie nájomných zmlúv
• spracovanie stanovísk k prenájmom a predaju majetku
• kontrola úhrad nájomného, evidencia nedoplatkov, príprava podkladov k exekúciám
• inventarizácia príjmov k 31.12. kalendárneho roka a štvrťročne kontrola príjmov a výdajov v spolupráci s finančným oddelením
• zisťovanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k. ú. Petržalka
• komunikácia ohľadom správy majetku s Hl. mestom a zriadenými organizáciami
• spolupráca na inventarizácii majetku mestskej časti
• spolupráca na príprave materiálov na rokovania komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
• ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Zameranie, odbor: právo, ekonómia
Počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, IS SAMO-výhodou

Iné požiadavky:
- orientácia v príslušných právnych predpisoch (zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí, zák. č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, zák. č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zák. č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zák. č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zák. č.500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov)
- znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
• doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon funkcie

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 28.02.2021, 14:00 h na e-mailovú adresu[email protected]
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.
O podrobnostiach výberového konania a prípadných zmenách budú uchádzači informovaní emailom. Vzhľadom na situáciu s protiepidemiologickými opatreniami, termín výberového konania zatiaľ nie je stanovený.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov -[email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo, ekonómia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• precíznosť, dôslednosť, zodpovednosť
• nestrannosť, bezúhonnosť, odolnosť voči stresu
• dobré komunikačné zručnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
http://www.petrzalka.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. M.Ed. Marcela Zacharová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4032133Dátum zverejnenia:10.2.-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:Ekonóm,PrávnikSpoločnosť:Mestská časť Bratislava - PetržalkaZákladná zložka mzdy (brutto):1 200 EUR/mesiac

Počet videní: 35
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Mestská časť Bratislava - Petržalka [ ]
Zverejnené dňa:2021-02-10 (20 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.