Obec Hviezdoslavov

Referent(ka) stavebného úradu

Obec Hviezdoslavov

Miesto práce
Obecný úrad Hviezdoslavov, Hviezdoslavov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Ihneď, príp. dohodou.
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacV zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ver. záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., kt. sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo ver. záujme. Plat od 1.300,- € brutto vrátane príplatkov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä:
V oblasti územného rozhodovania:
a) príprava podkladov a rozhodovanie o umiestňovaní stavieb, využívaní územia a ochrane dôležitých záujmov v území;
b) rozhodovanie o územnom konaní podľa osobitného zákona;
c) zabezpečovanie a posudzovanie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia;
d) vydávanie rozhodnutí v územnom konaní;
e) rozhodovanie o umiestnení stavby;
f) rozhodovanie o využívaní územia;
g) rozhodovanie o chránenej časti krajiny;
h) rozhodovanie o stavebnej uzávere;
i) rozhodovanie o zmene územného rozhodnutia.

V oblasti stavebného konania:
a) spojené územné a stavebné konanie a príprava povolenia na stavby a ich zmeny;
b) stavebné konanie a príprava pre stavebné povolenia na stavby a ich zmeny;
c) príprava povolení terénnych úprav prác a zariadení;
d) kolaudačné konanie a príprava kolaudačného rozhodnutia na stavby vyžadujúce stavebné povolenia, zmeny v užívaní stavby;
e) príprava nariadení o údržbe stavby, povolenie nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku;
f) príprava povolení odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení;
g) príprava rozhodnutí o vyprataní stavby;
h) príprava rozhodnutí o nariadení urobiť nápravu na stavbe, zastaviť práce na stavbe a zrušiť stavebné povolenie;
i) príprava rozhodnutí o rozsahu oprávnenia zamestnancov mestskej časti vstupovať na pozemky a stavby a rozhodnutí o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe;
j) príprava vyvlastňovacieho konania a prípravu vyvlastňovacieho rozhodnutia;
k) príprava rozhodnutí o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia;
l) evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie;
m) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov; n) prijímanie ohlásení pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach.

V oblasti štátneho stavebného dohľadu, stavebného poriadku a pokút:
a) prerokovanie priestupkov fyzických osôb (FO) a správnych deliktov právnických osôb (PO) a FO oprávnených na podnikanie, pripravuje rozhodnutie o ukladaní sankcií;
b) vykonávanie štátneho stavebného dohľadu podľa Oddielu 9 stavebného zákona;
c) príprava nariadení skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb;
d) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov;

Zamestnanecké výhody, benefity

• 5 dní dovolenky naviac
• Stravné lístky v hodnote až 4,80 €
• Príspevok na stravné zo sociálneho fondu nad rámec zákona
• Príspevok zo sociálneho fondu pri odchode do dôchodku
• Príspevok zo sociálneho fondu pri dosiahnutí životného jubilea
• Zabezpečenie pitného režimu na pracovisku

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné priložiť:
• Súhlas so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch
• Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača
• Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Motivačný list
• Vyplnený Osobný dotazník


Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti výlučne v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu:
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov.

Obálku označte "Referent stavebného úradu ".

Ďalšie informácie poskytne prednostka obecného úradu, Jana Zemanová:
• Tel. č.: 031/5603626,
• E-mail:[email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

21.5.2021(ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - stavebného / technického smeru

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Miccrosoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy,
• vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne,
• znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení nesk. predpisov,
• znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesk. predpisov,
• znalosť zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení nesk. zmien a doplnkov výhodou,
• Pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
• Znalosť fungovania samosprávy,
• Samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť...

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obecný úrad Hviezdoslavov

Obec Hviezdoslavov bola ocenená Cenou pre otvorenú samosprávu za r. 2019
Obec Hviezdoslavov bola nominovaná na Cenu pre otvorenú samosprávu za r. 2019 & 2020

Adresa spoločnosti

Obec Hviezdoslavov
Hviezdoslavov č. 8
93041 Hviezdoslavov
http://hviezdoslavov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Jana Zemanová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:
ID:4049106Dátum zverejnenia:21.4.-=KONTAKT=-Lokalita:HviezdoslavovPozícia:Stavebný inžinierSpoločnosť:Obec HviezdoslavovZákladná zložka mzdy (brutto):1 300 EUR/mesiac

Počet videní: 74
Ponúkaná mzda: 1300 EUR
Inzerent:Obec Hviezdoslavov [ ]
Zverejnené dňa:2021-04-21 (19 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.