Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Vedúci oddelenia verejného obstarávania

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Miesto práce
Slovenská 11, Nové Zámky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
po ukončení výberového konania - dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- určenie odborných postupov a spôsobu činnosti v súlade s právnym poriadkom SR pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
- koordinácia odborno-organizačného chodu práce oddelenia
- sledovanie legislatívnych zmien v oblasti verejného obstarávania,
- príprava smernice verejného obstarávania a pripomienkovanie smerníc týkajúcich sa výkonu činnosti oddelenia
- spolupráca s ostatnými oddeleniami na pridelených úlohách
- vydávanie stanovísk pri uzatváraní zmlúv a dodatkov ohľadne súladu so zákonom o verejnom obstarávaní a príkazom ministra zdravotníctva
- komplexné zabezpečenie procesu jednotlivých postupov verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky)
s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov.
- stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a stavebných prác.
- usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb organizácie.
- plánovanie obstarávania, tovaru, služieb a prác v súčinnosti s príslušnými vecnými útvarmi, tvorba plánu obstarávania
- metodické usmerňovanie zamestnancov organizácie v oblasti obstarávania
- komunikácia so štátnymi orgánmi v oblasti činnosti odboru obstarávania, najmä ohľadom verejného obstarávania
- podpora iných oddelení pri rokovaniach s dodávateľmi
- príprava podkladov pre vedenie spoločnosti
- vypracovávanie evidenčno-štatistických dokumentov pre potreby manažmentu spoločnosti
- plnenie ďalších úloh na základe poverenia nadriadeného pracovníka a potrieb organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity

- závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS, týždenný pracovný čas 37,50 hod., týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce, jubilejné odmeny, príspevky na rekreácie

Informácie o výberovom konaní

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

"VEDÚCI ODDELENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA"

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- určenie odborných postupov a spôsobu činnosti v súlade s právnym poriadkom SR pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
- koordinácia odborno-organizačného chodu práce oddelenia
- sledovanie legislatívnych zmien v oblasti verejného obstarávania,
- príprava smernice verejného obstarávania a pripomienkovanie smerníc týkajúcich sa výkonu činnosti oddelenia
- spolupráca s ostatnými oddeleniami na pridelených úlohách
- vydávanie stanovísk pri uzatváraní zmlúv a dodatkov ohľadne súladu so zákonom o verejnom obstarávaní a príkazom ministra zdravotníctva
- komplexné zabezpečenie procesu jednotlivých postupov verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky)
s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov.
- stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a stavebných prác.
- usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb organizácie.
- plánovanie obstarávania, tovaru, služieb a prác v súčinnosti s príslušnými vecnými útvarmi, tvorba plánu obstarávania
- metodické usmerňovanie zamestnancov organizácie v oblasti obstarávania
- komunikácia so štátnymi orgánmi v oblasti činnosti odboru obstarávania, najmä ohľadom verejného obstarávania
- podpora iných oddelení pri rokovaniach s dodávateľmi
- príprava podkladov pre vedenie spoločnosti
- vypracovávanie evidenčno-štatistických dokumentov pre potreby manažmentu spoločnosti
- plnenie ďalších úloh na základe poverenia nadriadeného pracovníka a potrieb organizácie.


Kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - právnického, ekonomického alebo iného smeru

Požadovaná odborná prax:
- 5 rokov
Ďalšie požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonomické, právne, iné)
- prax - 5 rokov po skončení vysokoškolského vzdelania
- znalosť MS Office
- precíznosť, zmysel pre detail, trpezlivosť a dobrá komunikácia
- organizačné a riadiace schopnosti
- riadenie a kontrola práce podriadených pracovníkov
- znalosť zákona o verejnom obstarávaní, metodických usmernení UVO, príkazu ministra zdravotníctva
- Samostatnosť, dôslednosť a zodpovednosť za uzatváranie zmlúv v rámci verejného obstarávania
- Riadiace zručnosti
- Dobré komunikačné a argumentačné zručnosti
- Analytické a praktické myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, sebaovládanie, konštruktívne zvládanie problémov a konfliktov, korektné správanie a vystupovanie


Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania. V žiadosti o účasť na výberovom konaní musí byť uvedené: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska uchádzača, názov pracovného miesta, o ktoré sa prihlasovateľ uchádza, názov organizácie, v ktorej sa pracovné miesto obsadzuje výberovým konaním, dátum a podpis uchádzača.
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 výpis z registra trestov,
 úradne overené kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní,
 čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
 písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania a predloženia požadovaných dokladov je najneskôr do 15 dní od uverejnenia výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni FNsP Nové Zámky najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

Základná zložka mzdy: 1 300,- €

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky alebo osobne v podateľni FNsP Nové Zámky.

Poznámka: Uchádzač pošle v elektronickom formáte, v súbore pdf - 5 dní pred výberovým konaním projekt zameraný na chod právneho oddelenia s návrhom na optimalizáciu jednotlivých procesov na právnom oddelení.

V N. Zámkoch, dňa 08.04.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

24.4.2021(ostáva ešte 16 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - právnického, ekonomického alebo iného smeru

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

5
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonomické, právne, iné)
- prax - 5 rokov po skončení vysokoškolského vzdelania
- znalosť MS Office
- precíznosť, zmysel pre detail, trpezlivosť a dobrá komunikácia
- organizačné a riadiace schopnosti
- riadenie a kontrola práce podriadených pracovníkov
- znalosť zákona o verejnom obstarávaní, metodických usmernení UVO, príkazu ministra zdravotníctva
- samostatnosť, dôslednosť a zodpovednosť za uzatváranie zmlúv v rámci verejného obstarávania
- riadiace zručnosti
- dobré komunikačné a argumentačné zručnosti
- analytické a praktické myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, sebaovládanie, konštruktívne zvládanie problémov a konfliktov, korektné správanie a vystupovanie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky je jedným za najväčších zamestnávateľom v okrese Nové Zámky. Sme nemocnicou s viac ako 1400 zamestnancami. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť na našich 29 oddeleniach. Prevádzkujeme verejnú aj nemocničnú lekáreň. Podrobnosti nájdeš na našej webovej stránke: http://www.nspnz.sk/

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská č. 11 A
940 34 Nové Zámky
http://www.nspnz.sk/

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Hačková
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4058032Dátum zverejnenia:8.4.-=KONTAKT=-Lokalita:Nové ZámkyPozícia:Špecialista verejného obstarávaniaSpoločnosť:Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové ZámkyZákladná zložka mzdy (brutto):1 300 EUR/mesiac

Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 1300 EUR
Inzerent:Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky [ ]
Zverejnené dňa:2021-04-08 (4 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nové Zámky
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.