SEMIKRON, s.r.o.

Junior Embedded Software developer for e-Mobility

SEMIKRON, s.r.o.

Place of work
Vrbové
Contract type
full-time
Start date
ASAP /upon agreement/
Wage (gross)
From 1 400 EUR/monthhalf-year bonus, commuting allowance, allowance for regeneration and others

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

- Support in co-development of a SW platform and the associated toolchain
- Eliciting requirements with internal and external customers and implementing them according to the defined development process, if necessary in cooperation with external service providers
- Creating embedded software modules for automotive motor inverters and accompanying tools
- Supporting of configuration of Autosar OS and MCAL
- Co-development and Integration of Bootloader
- Creating of necessary documentation
- Creating test cases and carrying out tests during development and supporting in code reviews
- Co-development and upgrading of the existing test infrastructure (e.g. SiL, HiL)
- Creation of scripts and evaluations for development tools (e.g. Polarion)

Employee perks, benefits

- work in a stable international company
- possibility of professional and career growth
- pleasant working environment, modern spaces
- flexible working hours
- possibility of partial work from home
- extra vacation in excess of the Labor Code
- annual salary adjustments
- half-yearly bonus
- commuting allowance
- discounted meals directly in the company (own canteen)
- wide and interesting social and educational program

Information about the selection process

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite, prosím, svoj profesijný životopis v SLOVENSKOM aj ANGLICKOM jazyku na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.
Vopred ďakujeme všetkým záujemcom.
Vybraných kandidátov budeme telefonicky kontaktovať v súvislosti s pozvaním na pracovný pohovor.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou SEMIKRON, s.r.o., IČO: 31423230, Šteruská 3, 922 03 Vrbové (ďalej len "prevádzkovateľ") nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:
a) osobné údaje spracúva iba prevádzkovateľ,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,
c) osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle článku 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy:[email protected]

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination
Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

IT, programming, electrotechnics

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Driving licence

B

Personality requirements and skills

- Successfully completed studies in the field of computer science, electronics or a comparable field of study
- Several years of experience in working with Embedded C and/or Velocity, Java Skript
- Knowledge of unit and integration test methods
- Interested in work with Autosar OS and MCAL and related tools
- Knowledge of microcontroller family Infineon Aurix
- Interested in use of tools for requirement, development and analysis like Polarion, Vector CANoe, CANape und CANdela
- Knowledge of Automotive SPICE processes
- Knowledge in English with level B2 or higher
- Slovak native speaker (possibly Czech)
- Analytical thinking, independence, responsibility
- Willingness to travel on an occasional business trips abroad

Advertiser

Brief description of the company

SEMIKRON is a family owned business founded in 1951, headquartered in Nuremberg, Germany. Today the company has a staff of approx. 3 000 employees in 24 subsidiaries worldwide. This international network with production sites in Germany, Brazil, China, France, India, Italy, Slovakia and the US ensures fast and comprehensive service for customers.
SEMIKRON is one of the world's leading manufacturers of power modules and systems primarily in the medium output range (approx. 2 kW up to 10 MW). The products are at the heart of modern energy efficient motor drives and industrial automation systems. Further application areas include power supplies, renewable energies (wind and solar power) and electric vehicles (private cars, vans, buses, lorries, forklift trucks, and more).

Number of employees

500-999 employees

Company address

SEMIKRON, s.r.o.
Šteruská 3
922 03 Vrbové
http://www.semikron.com

Contact

Kontaktná osoba: Ing. Eva Uhlíková
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4062208Dátum zverejnenia:15.4.-=KONTAKT=-Lokalita:VrbovéPozícia:Industrial robot programmer,IT/Technical Support Specialist,Programmer,Software EngineerSpoločnosť:SEMIKRON, s.r.o.Základná zložka mzdy (brutto):1 400 EUR/month

Počet videní: 7
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:SEMIKRON, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2021-04-15 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Piešťany
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.