Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Riaditeľ sekcie projektov

Štátna ochrana prírody SR

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
júl 2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 114,5 EUR/mesiacPlatové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je vo výške 1114,50 EUR.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Vedie sekciu projektov Štátnej ochrany prírody SR a v súvislosti s tým koordinuje a kontroluje odborné práce a podporné činnosti súvisiace s projektovým riadením v organizácii
2. Metodicky riadi a koordinuje projektovú činnosť v rámci ŠOP SR a vytvára podmienky pre efektívnu koordináciu projektov v rámci organizačných útvarov ŠOPSR.
3. Podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov najmä v súvislosti s plánovaním financovania ochrany prírody a krajiny zo zdrojov EŠIF, LIFE+ a ostatných finančných nástrojov a iných zdrojov.
4. Spolupracuje so všetkými orgánmi, ktoré majú riadiacu, koordinačnú alebo kontrolnú právomoc voči projektovej činnosti a zabezpečuje podmienky pre tvorbu a realizáciu rozvojových a strategických dokumentov v oblasti projektovej činnosti.
5. Podieľa sa na tvorbe metodických a koncepčných materiálov ochrany prírody a krajiny v súvislosti s projektovou činnosťou.

Zamestnanecké výhody, benefity

1. 5 dní dovolenky navyše,
2. mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
3. pružný pracovný čas,
4. PN zaplatená nad rámec zákona,
5. príspevok na rekreáciu zamestnancom,
6. poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady
4. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania a súhlas so zverejnením životopisu a písomnej koncepcie rozvoja na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (súhlas so spracúvaním osobných údajov tvorí prílohu vypísania výberového konania). Súhlas je potrebné si stiahnuť z adresy: http://www.sopsr.sk/web/?cl=50014
6. Vypracovaný projekt "Koncepcia riadenia sekcie projektov Štátnej ochrany prírody SR" (rozsah do 5 strán).

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo osobne doručte najneskôr do 15. júna 2021 na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie na riaditeľa sekcie projektov - NEOTVÁRAŤ". Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú všetky požadované predpoklady a zručnosti.
Prihlášky doručené elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.6.2021(ostáva ešte 31 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahnuté vzdelanie prírodovedného alebo lesníckeho zamerania je výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý
Internet - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

Prax na riadiacej pozícii minimálne 3 roky. Odborná prax v riadení projektov, vrátane prípravy a vyp

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná znalosť:
a) právnych predpisov:
Zákon 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 278/1993 o správe majetku štátu;
ostatné právne predpisy upravujúce oblasť ekonomiky príspevkových organizácií, základná znalosť pracovno-právnych predpisov;
b) Partnerská dohoda SR na roky -=KONTAKT=-;
Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie -=KONTAKT=-;
Operačný program Kvalita životného prostredia;
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+).
Bezúhonnosť.
Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna ochrana prírody je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a jej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
http://www.sopsr.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Dana Štěpánková
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:
ID:4074769Dátum zverejnenia:5.5.-=KONTAKT=-Lokalita:Banská BystricaPozícia:Riaditeľ odboruSpoločnosť:Štátna ochrana prírody SRZákladná zložka mzdy (brutto):1 114,5 EUR/mesiac

Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 1114 EUR
Inzerent:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2021-05-05 (11 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.