Mesto Banská Bystrica

Vedúci (a) na oddelení služieb dlhodobej starostlivosti

Mesto Banská Bystrica

Miesto práce
Československej armády, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiacZákladná zložka mzdy: od 1100 EUR v závislosti od skúseností., v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- koncepčná činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb na úseku činnosti služieb dlhodobej starostlivosti na území mesta
- navrhovanie rôznych druhov sociálnych služieb v súlade s potrebami obyvateľov mesta a následne ich implementácia
- spracovávanie odborných dokumentov, podkladov pre rozvoj sociálnych služieb
- koordinácia a metodické usmerňovanie zamestnancov oddelenia vrátane zariadení sociálnych služieb
- posudzovanie podkladov pre posudkovú činnosť a rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu
- poskytovanie sociálneho poradenstva; posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci
- poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnej služby
- spracovávanie odborných materiálov v oblasti sociálnych vecí
- spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, organizáciami, orgánmi verejnej správy
- administratívne práce, práca s odbornými materiálmi, práca so strategickými dokumentami v oblasti sociálnych služieb, s právnymi predpismi

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, príp. iný odbor v sociálnej oblasti

- prax minimálne 3 roky v oblasti sociálnych vecí, sociálnych služieb, zariadení sociálnych služieb
- prax minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii podmienkou.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- spracovaný zámer rozvoja sociálnych služieb na území mesta Banská Bystrica pre seniorov, ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a ťažkým zdravotným postihnutím,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- iné doklady preukazujúce splnenie požadovaných kritérií a požiadaviek (napr. certifikáty, osvedčenia...)
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk - úrad - zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2021 / prípadne dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: august 2021

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica- oddelenie dlhodobej starostlivosti odboru sociálnych služieb.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane spracovaného zámeru rozvoja sociálnych služieb je potrebné doručiť do 31.7.2021 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Zlatica Drapčiaková
Telefón: 048/4330216, e-mail:[email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2021(ostáva ešte 40 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť problematiky sociálnych služieb, sociálnych vecí
- komunikačné zručnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, analytické myslenie, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť pracovať pod tlakom
- administratívne zručnosti
- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power point....)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ako samosprávny územný celok združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.Zabezpečuje služby občanom Mesta vrátane prímestských častí a zároveň portfóliu podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta. Mesto Banská Bystrica má ambíciu byť modernou klientsky orientovanou obcou, ktorá je pripravená byť právoplatným členom v európskych štruktúrach.

Adresa spoločnosti

Mesto Banská Bystrica
Československej armády, 26
97401 Banská Bystrica
http://www.banskabystrica.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Zlatica Drapčiaková
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4100328Dátum zverejnenia:11.6.-=KONTAKT=-Lokalita:Banská BystricaPozícia:Regulatory affairs manager,Regulatory affairs specialist,Sociálny pracovníkSpoločnosť:Mesto Banská BystricaZákladná zložka mzdy (brutto):1 100 EUR/mesiac

Počet videní: 28
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Mesto Banská Bystrica [ ]
Zverejnené dňa:2021-06-11 (11 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.