Trenčiansky samosprávny kraj

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto práce
Nováky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august/ september2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiacIné zložky platu - odmeny

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Plní úlohy oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov a spolupodieľa sa na:

1. rozpracovaní navrhovaných zámerov vyplývajúcich zo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR do konkrétnych opatrení a projektov prostredníctvom poradenskej a konzultačnej činnosti pre budúcich žiadateľov a realizátorov projektov v zmysle Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry (ďalej len AP) v rámci operačných programov, Partnerskej dohody na roky -=KONTAKT=-a ďalších projektov mimo tohto rámca (programy európskej teritoriálnej, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce), dotačných programov zo štátneho rozpočtu;
2. dohliadaní na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov;
3. komunikácii s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov;
4. koordinácii prípravy a implementácie schválených projektov žiadateľov z dotknutého územia hornej Nitry financovaných z štrukturálnych a investičných fondov EÚ v spolupráci s vecne príslušnými odbormi Úradu TSK a poskytovateľmi financovania;
5. príprave žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, dotácií o získanie verejných zdrojov pre projekty na realizáciu opatrení AP;
6. kompletizácii a predkladaní žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, resp. finančných príspevkov programov v zmysle príslušných výziev;
7. na sledovaní časových harmonogramov realizácie schválených projektov v zmysle verifikovaných zmlúv;
8. na zabezpečení financovania a sledovaní financovania implementácie realizovaných projektov;
9. zabezpečení komunikácie a informovanosti o projekte a o plnení úloh vyplývajúcich z AP;
10. hodnotení plnenia AP;
11. poskytovaní informácií pre RO, resp. SO/RO o implementácii projektov prostredníctvom monitorovacích, hodnotiacich a záverečných správ podľa zmluvy o NFP, resp. finančnom príspevku;
12. Spolupracuje na tvorbe rozvojových a strategických dokumentov kraja;
13. Zúčastňuje sa odborných špecializovaných školení a seminárov v oblasti, ktorú zabezpečuje, štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov dbá o svoj neustály odborný rast;
14. Zabezpečuje a koordinuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami, vedie príslušnú agendu realizovaných projektov;
15. Vykonáva a plní úlohy, mimoriadne úlohy, príkazy a nariadenia predsedu TSK, riaditeľa Úradu TSK a priameho nadriadeného;

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné pracovné miesto v úrade verejnej správy - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa, možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a kariérneho rastu.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť,
• doklad o jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 200,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní a všetky potrebné dokumenty/ nemusia byť úradne overené / zasielajte emailom alebo na adresu :
A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ - VK Projektový manažér impl. jed. hN ",
alebo
B.) e-mailom na adresu:
[email protected]

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 05.08.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je august/ september 2021.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

5.8.2021(ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• min VŠ I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a. osobnostné a morálne predpoklady:
• bezúhonnosť,
• sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
• adaptabilita a flexibilita,

b. výberové kritériá:
• znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie -=KONTAKT=-,
• znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie -=KONTAKT=-,
• znalosti v oblasti prípravy programového obdobia -=KONTAKT=-,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
• podrobná znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,
• znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej Nitry výhodou,
• odborná prax :
- minimálne 2 roky praxe v oblasti prípravy, implementácie a manažmentu projektov financovaných z EŠIF alebo iných zdrojov EÚ a ŠR,
• základné znalosti zákona o účtovníctve,
• aktívna znalosť anglického jazyka
• vodičské oprávnenie - skupina "B".

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť,
• doklad o jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
http://tsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: personálne odd.
E-mail:poslať životopis
ID:4121407Dátum zverejnenia:14.7.-=KONTAKT=-Lokalita:NovákyPozícia:Projektový manažérSpoločnosť:Trenčiansky samosprávny krajZákladná zložka mzdy (brutto):1 200 EUR/mesiac

Počet videní: 19
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Trenčiansky samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2021-07-14 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.