Ministerstvo hospodárstva SR

Analytik

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 - 1 900 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia je obsadzovaná pre národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- interný výskum kvality doložiek a analýz vybraných vplyvov predkladaných materiálov,
- vytvorenie návrhov zlepšení pri uplatňovaní regulačnej politiky v SR a na zníženie regulačného zaťaženia,
- zber, spracovanie a vyhodnocovanie podnetov od verejnosti s cieľom zníženia regulačného zaťaženia podnikateľov,
- verifikácia relevantnosti návrhov opatrení na zníženie regulačného zaťaženia,
- analýza právnych predpisov, príprava právnej argumentácie a návrh legislatívnej úpravy k realizácii zmeny návrhu opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia,
- monitorovanie legislatívneho procesu právnych predpisov s vplyvom na podnikateľské prostredie,
- formulácia pripomienok a uplatňovanie návrhov opatrení na zníženie regulačného zaťaženia v rámci všetkých štádií legislatívneho procesu,
- organizácia a aktívna účasť na rokovaniach s inými orgánmi štátnej správy, verejnej správy, zástupcami podnikateľskej obce s cieľom zníženia regulačného zaťaženia na podnikateľov,
- spracovanie medzinárodného porovnania vybraných regulácii vzťahujúcich sa na podnikateľov v rámci krajín EÚ s cieľom zníženia regulačného zaťaženia na podnikateľov v podmienkach SR,
- organizácia a vedenie pracovných skupín s cieľom prehodnocovania jednotlivých regulačných oblastí,
- organizácia prezentačných aktivít výsledkov presadzovania antibyrokratických balíčkov za účelom informovania podnikateľskej verejnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

- týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
- 37,5 hodinový týždenný pracovný čas v zmysle kolektívnej zmluvy,
- možnosť vyplatenia mimoriadnej odmeny pri kvalitnom plnení služobných úloh,
- príspevok zamestnávateľa do DDS,
- možnosť ďalšieho vzdelávania,
- zvyšovanie jazykových vedomostí,
- flexibilný pracovný čas,
- mladý kolektív.

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať:
- Profesijný štruktúrovaný životopis
- Motivačný list
- Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o danú pracovnú pozíciu, vopred ďakujeme za zaslanie životopisov a motivačných listov. Kontaktovať budeme iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú požadované výberové kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, právnické

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- analytické myslenie,
- zodpovednosť, dôslednosť a spoľahlivosť,
- proaktívny prístup pri riešení problémov,
- samostatnosť,
- svedomitosť, spoľahlivosť a bezúhonnosť,
- pracovné nasadenie,
- vítaná znalosť legislatívnych procesov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
c) teplárenstvo a plynárenstvo,
d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,
e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,
h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Kontakt

ID:4309598Dátum zverejnenia:20.7.-=KONTAKT=-lokalita:BratislavaPozícia:Hlavný štátny radcaSpoločnosť:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republikyZákladná zložka mzdy (brutto):1 500 EUR/mesiac

Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:Ministerstvo hospodárstva SR [ ]
Zverejnené dňa:2022-07-20 (24 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.