Základná škola s materskou školou Pezinok

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou Pezinok

Miesto práce
Pezinok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
-=KONTAKT=-

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
173

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
- aktívna znalosť práce s PC (Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint)

Vzdelanie
- získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- dosiahnutie kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca v súlade s § 39 ods. 3 písm. a) až c) a § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky a kritériá:
- bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - preukázaná pred výberovým konaním čestným prehlásením o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba. Po výberovom konaní odpisom RT,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
- osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- aktívna znalosť práce s PC (Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint).

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne MsÚ Pezinok v obálke označenej "VK - riaditeľ ZŠ s MŠ -Pezinok - NEOTVÁRAŤ" do 2. júna 2022 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok.

Inzerujúca spoločnosť

Kontakt

Kontaktná osoba: Spoločný školský úrad Pezinok
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4328974Dátum zverejnenia:13.5.-=KONTAKT=-lokalita:PezinokPozícia:Riaditeľ školySpoločnosť:Základná škola s materskou školou PezinokPracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.

Počet videní: 1
Inzerent:Základná škola s materskou školou Pezinok
Zverejnené dňa:2022-05-13 (17 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.