Slovenská obchodná inšpekcia

Právnik - štátny radca (zastupovanie počas MD/RD)

Slovenská obchodná inšpekcia

Miesto práce
Slovenská obchodná inšpekcia SOI, Bajkalská, Ružinov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 068 EUR/mesiacOd 1 068,00 EUR/mesiac (základná tarifa) + osobný príplatok. Výsledná mzda sa bude odvíjať od profesionálnych skúseností a odborných znalostí uchádzača.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch
Metodická činnosť v oblasti správneho konania na úrovni kontrolného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou:

 spracovávanie rozhodnutí v odvolacom správnom konaní v osobitne zložitých prípadoch
 spracovanie žalôb, mimoodvolacieho konania a obnovy konania
 právne zastupovanie SR v konaní pred súdmi SR
 tvorba zásadných materiálov a opatrení s celoštátnym dosahom na oblasť ochrany spotrebiteľa a ich koordinovanie
 vypracovávanie odborných podkladov a stanovísk pre ÚR SOI
 tvorba a spolupráca pri tvorbe interných noriem a právnych noriem na úseku hlavnej činnosti
 koncepčné, systémové spracúvanie poznatkov daného systému štátnej kontroly s vyústením návrhov do legislatívneho riešenia
 vypracovanie pripomienok k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa
 vykonávanie metodickej a kontrolnej činnosti voči prvostupňovým správnym orgánom
 plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho štátneho zamestnanca

Zamestnanecké výhody, benefity

týždenný pracovný čas 37,5 hodín
pružný pracovný čas
možnosť práce z domu
5 dní dovolenky navyše
Multišport karta
možnosť parkovania v areáli SOI

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a spĺňate kvalifikačné požiadavky, pošlite nám prosím nasledovné dokumenty:

• žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
• profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
• motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
• kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.7.2022(ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Mierne pokročilý
Excel - Mierne pokročilý
Microsoft Outlook - Mierne pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť:
- Ústavy SR,
- zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
- zákon č. 78/2012 Z.z. bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobnostné predpoklady:
svedomitosť a spoľahlivosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kontrolný orgán štátnej správy

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Kullová
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4356035Dátum zverejnenia:15.6.-=KONTAKT=-lokalita:BratislavaPozícia:PrávnikSpoločnosť:Slovenská obchodná inšpekciaZákladná zložka mzdy (brutto):1 068 EUR/mesiac

Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 1068 EUR
Inzerent:Slovenská obchodná inšpekcia
Zverejnené dňa:2022-06-15 (15 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.