Mesto Pezinok

Referent stavebného úradu pre ukladanie sankcií

Mesto Pezinok

Miesto práce
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie, Pezinok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiacZmluvný plat od 1.200 EUR podľa pracovných skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rámcová náplň práce:
- Výkon činností stavebného úradu na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, ukladania sankcií, štátneho stavebného dohľadu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vykonávanie procesných úkonov podľa zákona 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
- Výkon činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu pôsobnosti podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
- Uskutočňovanie ďalších činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na uvedenom úseku, ktorých výsledkom nie je rozhodovanie vo veci samej, napr. archívna činnosť, štatistická činnosť a pod.

Zamestnanecké výhody, benefity

- zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
- skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
- výhody zamestnanca mesta
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily
- odmeny pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
- štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha č.1)
- kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (príloha č.2)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)
- Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu:[email protected]s uvedením hesla v predmete: "VK - referent stavebného úradu pre ukladanie sankcií" najneskôr do 30.11.2022.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor). Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru, príp. právne vzdelanie

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- osobitný kvalifikačný predpoklad pre výkon činnosti stavebného úradu výhodou
- prax na Stavebnom úrade výhodou
- prax vo verejnej správe, štátnej správe výhodou,
- znalosť územia Mesta Pezinok vítaná
- bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- vodičský preukaz sk. B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Referát ľudských zdrojov
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4465844Dátum zverejnenia:14.11.-=KONTAKT=-lokalita:PezinokPozícia:Odborný referent,Samostatný referentSpoločnosť:Mesto PezinokZákladná zložka mzdy (brutto):1 200 EUR/mesiac

Počet videní: 46
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Mesto Pezinok [ ]
Zverejnené dňa:2022-11-14 (19 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.