Fond na podporu športu

Riaditeľ/riaditeľka Fondu na podporu športu

Fond na podporu športu

Miesto práce
Príkopova, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2023
Mzdové podmienky (brutto)
2 500 EUR/mesiacZákladná platová zložka pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň od 2 500 eur brutto mesačne vrátane možnosti priznania individuálneho osobného príplatku, ktorého výška u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane jeho doterajšej praxe. Po stanovení výkonnostných ukazovateľov a pri odpočte ich plnenia v rámci určeného plánu je možný aj mimoriadny polročný bonus

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Uchádzačom odporúčame naštudovanie si Výberového konania na riaditeľa/riaditeľku Fondu na podporu športu na webovej stránke : https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-11/-=KONTAKT=-_vk_riaditel.pdf
Upozorňujeme, že pri záujme o pracovnú pozíciu je nutné postupovať v zmysle bodu 5
Výberového konania na riaditeľa/riaditeľku Fondu na podporu športu. Uchádzači, ktorí nedodržia stanovené podmienky nebudú zaradení do výberového konania.

Od nového riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu športu ako novokreovaného výkonného orgánu fondu sa očakáva predovšetkým:
- realizácia uznesení správnej rady ako najvyššieho orgánu fondu v oblasti jej kompetenciía ich uvádzanie do života,
- implementácia rozhodnutí predsedu správnej rady ako štatutárneho orgánu fonduv oblasti jeho kompetencii a ich uvádzanie do života,
- schopnosť nadviazať na doterajšiu činnosť kancelárie s cieľom vybudovať ju po všetkých smeroch a zabezpečiť tak organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu v zmysle zákona.
Od nového riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu športu sa okrem iného určite ďalej očakáva:
- predloženie návrhu rozsahu poverenia od správnej rady v zmysle § 10a zákona o fonde, na základe ktorého by mal v budúcnosti konať vo veciach v pôsobnosti fondu, a to vrátane návrhu nastavenia vzájomných vzťahov a zodpovedností medzi správnou radou
a predsedom správnej rady na jednej strane a riaditeľom na druhej strane tak, aby nemohla byť daná alternatívne, t. j. žiadna nemôže byť súčasne zverená viac ako jednému orgánu fondu,
- predloženie naňho v zmysle § 10a zákona o fonde nadväzujúceho konceptu organizačného poriadku vrátane systému riadenia kancelárie a jej zamestnancov z pohľadu organizačného riadenia, odborného riadenia, finančného riadenia vrátane všetkých fáz rozpočtového procesu, pracovnoprávneho riadenia, pri ktorom sa zároveň očakáva nastavenie motivačného manažérskeho odmeňovania pre zamestnancov
kancelárie, zásadná spolupráca na tvorbe koncepčných a strategických dokumentoch a projektov týkajúcich sa:
• výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry vrátane športovej
infraštruktúry národného významu na území Slovenskej republiky
• vízie predvídateľnej podpory významných súťaží organizovaných na území
Slovenskej republiky.
Očakáva sa, že kancelária Fondu na podporu športu bude pod vedením nového riaditeľa/riaditeľky napĺňať merateľné ukazovatele nastavené zo strany správnej rady a úzko spolupracovať pri realizácii konkrétnych projektov s jednotlivými aktérmi zo samosprávy, športového sektoru, podnikateľského sektoru a štátu.
Očakáva sa, že kancelária Fondu na podporu športu pod vedením nového riaditeľa/riaditeľky bude poskytovať "administratívno-technické zázemie" pre riadne fungovanie orgánov fondu a zabezpečí odborné podklady a iné písomnosti na ich rokovanie.
Očakáva sa, že kancelária Fondu na podporu športu pod vedením nového riaditeľa/riaditeľky dokáže zároveň úzko a veľmi pružne spolupracovať aj s odbornými komisiami zriadenými správnou radou, keďže je to nevyhnutné pre riadne fungovanie orgánov fondu a pre každú
fázu procesu poskytovania finančných prostriedkov formou príspevkov sprecizuje vzájomné práva a povinnosti s cieľom jasne určiť, do právomoci ktorého orgánu je zverené rozhodovanie o určitej otázke a prenesená zodpovednosť za ňu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný pracovný čas vrátane možnosti práce z domu, Multisport karta

Informácie o výberovom konaní

Podmienky výberového konania sú dostupné na webovej stránke: https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-11/-=KONTAKT=-_vk_riaditel.pdf

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

9.12.2022(ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office 365 - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

vo vedúcej funkcii

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-komplexné vedomosti, zručnosti a schopnosti smerom k fungovaniu grantových a dotačných schém najmä verejného sektora v Slovenskej republike a s nimi súvisiacej legislatívy, finančných procesov, verejného obstarávania a projektového manažmentu,
pričom pracovné skúsenosti s nimi sú veľmi vítanou výhodou,
- všeobecné znalosti vrátane technických a prevádzkových kompetencií týkajúcich sa športovej infraštruktúry, pričom prípadné praktické skúsenosti s jej samotnou prevádzkou, výstavbou, rekonštrukciou alebo modernizáciou sú vítanou výhodou,
- znalosť slovenského prostredia a právneho poriadku týkajúceho sa nielen Fondu na podporu športu, ale širšie aj športu, rozpočtových pravidiel vrátane finančnej kontroly a auditu, stavebníctva a samosprávy vrátane územného plánovania,
- skúsenosti s vedením tímu ľudí (či už väčšieho počtu zamestnancov alebo koordinácia väčších projektov),
- schopnosť budovať kvalitné pracovné vzťahy, viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených,
- strategické myslenie a schopnosť implementovať stratégie a koncepcie do praxe,
- schopnosť pracovať v rýchlo sa meniacom prostredí s rôznymi aktérmi (prax aj vo verejnej správe vítaná, nie je však podmienkou), schopnosť implementovať zmeny,
schopnosť pracovať pod časovým stresom,
- znalosť projektového manažmentu v praxi,
- výborné komunikačné, prezentačné, ale najmä argumentačné schopnosti,
- silná morálna integrita a etické správanie za každých okolností,
- zásadnou výhodou je silná vnútorná motivácia pre celoživotnú vášeň pre šport, cez ktorú vníma obsadzovanú pozíciu ako nie iba púhe zamestnanie, ale povolanie či až poslanie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu a rozvoj športu, ktorá vznikla na základe zákona č. 310/2019 Z.z..Jeho hlavným poslaním je vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike. Poskytuje finančné prostriedky formou príspevkov na projekty podpory športu, monitoruje podporné projekty, podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike, uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.
www.fondnapodporusportu.sk

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ladislav Križan
E-mail:poslať životopis
ID:4471184Dátum zverejnenia:24.11.-=KONTAKT=-lokalita:BratislavaPozícia:Výkonný riaditeľSpoločnosť:Fond na podporu športuZákladná zložka mzdy (brutto):2 500 EUR/mesiac

Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 2500 EUR
Inzerent:Fond na podporu športu
Zverejnené dňa:2022-11-24 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.