CINRE s. r. o.

Sanitár na oddelení akútnej kardiológie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Miesto výkonu práce: Nemocnica Cinre, Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava (budova Medissimo)

• Výkon odborných pracovných činností v súlade s vyhláškou 151/2018 Z. z.

a) vykonáva základnú dezinfekciu a starostlivosť o pomôcky a prostredie, hygienickú starostlivosť o rehabilitačné pomôcky a pripravuje zdravotnícke pomôcky na sterilizáciu,
b) vykonáva starostlivosť o posteľ osoby a o posteľnú a osobnú bielizeň osoby,
c) transportuje biologický materiál do príslušných laboratórií,
d) transportuje osobu na vyšetrenia a operačné zákroky,
e) vykonáva starostlivosť a údržbu prístrojov, pomôcok a zariadení používaných na pracovisku,
f) transportuje stravu na oddelenie, pomáha osobám, ktoré vyžadujú asistenciu pri stravovaní, a pripravuje a podáva čaje,
g) uplatňuje hospodárnosť pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
h) dodržiava normy a parametre kvality poskytovaných služieb,
i) vykonáva základný hygienický filter u dospelej osoby,
j) podieľa sa na starostlivosti o vyprázdňovanie osoby,
k) uskladňuje zdravotnícky materiál, vykonáva prípravu, umývanie, dezinfekciu a sterilizáciu laboratórnych nástrojov, prístrojov, fliaš a liekoviek,
l) pripravuje čisté obaly pre individuálne pripravované lieky a hromadne pripravované lieky, zabezpečuje prípravu čistenej vody,
m) pripravuje jednotlivé druhy obväzov a dláh,
o) vykonáva dezinfekciu na pracovisku podľa schváleného hygienického plánu,
p) vykonáva likvidáciu infekčného a kontaminovaného materiálu,
q) poskytuje prvú pomoc podľa svojich odborných vedomostí a privoláva ďalšiu odbornú pomoc,
r) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
s) dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska.

Zamestnanecké výhody, benefity

Informácie o výberovom konaní

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie:

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na
[email protected]alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Cinre s.r.o Tematínska 5/A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05, IČO -=KONTAKT=-, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sro vo vložke č. 121859/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"), v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese[email protected]

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú
  • ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
  • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
  • administrácia informácií súvisiacich s výberový konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,
  • určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare, ktorej súčasťou je Prevádzkovateľ, sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

Sanitár

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - Základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • Vzdelanie v odbore sanitár
  • Tímová práca a zastupiteľnosť
  • Flexibilita, ochota vzdelávať sa
  • Systematický prístup k pracovným úlohám
  • Svedomitosť a dôslednosť
  • Registrácia v komore

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CINRE s.r.o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a realizuje široké spektrum činností na poli diagnostiky a komplexnej intervenčnej rádiologickej liečby pri neurologických, neurochirurgických, angiologických a kardiologických diagnózach.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Bibiana Tereštíková
Tel.:-=KONTAKT=-
E-mail:poslať životopis
ID:4473158Dátum zverejnenia:25.11.-=KONTAKT=-lokalita:BratislavaPozícia:SanitárSpoločnosť:CINRE s. r. o.Základná zložka mzdy (brutto):770 EUR/mesiac

Počet videní: 10
Ponúkaná mzda: 770 EUR
Inzerent:CINRE s. r. o. [ ]
Zverejnené dňa:2022-11-25 (5 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.