NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Starší výskumný pracovník

Informácie o pracovnom mieste

-=KONTAKT=-Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

Pracovná oblasť: Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Charakteristika práce:
Samostatné riešenie výskumných projektov v jednej alebo viacerých z nasledovných oblastí: oblasť klimatických rizík, finančnej stability, ekonomického modelovania, fiškálnej a menovej politiky, reálnej ekonomiky, trhu práce, makroekonómie s pravidelnou publikačnou činnosťou. Hodnotenie a vypracovávanie analýz a odporúčaní v oblasti hospodárskej politiky.
Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

* Vypracováva výskumné štúdie a analýzy v jednej alebo viacerých z nasledovných oblastí: dopadu klimatických rizík a politík na ich zmiernenie na finančný sektor, cenovej stability a inflácie, finančnej stability a makroprudenciálnych politík, menovej a fiškálnej politiky a ich vzťahov, reálnej ekonomiky, fungovania menovej únie, finančnej situácie domácností, trhu práce, štrukturálnej politiky, medzinárodných súvislostí vývoja slovenskej ekonomiky, reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti SR, ekonomického a ekonometrického modelovania.

* Vypracováva analýzy stability a udržateľnosti celkového ekonomického vývoja v SR vrátane vypracovávania návrhov politík na predchádzanie a minimalizáciu rizík.

* Pravidelne prezentuje a publikuje výsledky svojej výskumnej činnosti.

* Koordinuje realizáciu pravidelných odborných seminárov v odbore.

* Vypracováva stanoviská a podklady na rokovania guvernéra, viceguvernéra a výkonného riaditeľa v ECB, EK, MMF, OECD, Svetovej banke a vláde SR.

* Poskytuje odborné poradenstvo a spoluprácu odborným útvarom NBS.

* Zastupuje NBS v pracovných výboroch v ECB a iných organizáciách

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 700 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody:
* pružný pracovný čas

* príležitostná práca z domu

* týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce

* 5 dní plateného pracovného voľna

* možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce

* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

* profesijný a odborný rozvoj

* vlastná odborná knižnica


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 4 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: anglický vysoká - vysoká C1 a C2

Ďalšie požiadavkyKvalifikačný profil: * vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa je požadované, postgraduálne štúdium PhD. je preferované * zameranie: ekonomické, matematické, spoločenskovedné, prírodovedné * relevantná prax v odbore: najmenej 4 roky Odborný profil: * aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie * IT zručnosti: MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; Outlook; Internet - používateľská úroveň, Ekonometrický softvér (Eviews, Stata, R a/alebo Matlab), štatistický softvér - odborná úroveň * prehľad v oblasti klimatických rizík a politík na ich zmiernenie * expertná znalosť ekonómie * znalosť finančnej, menovej, medzinárodnej ekonómie a ekonomického modelovania * znalosť formálnych matematických a štatistických metód * ekonometria * prehľad v ekonomike SR, EÚ a sveta * analytické zručnosti * výskumné zručnosti * zručnosť tvoriť písomné dokumenty * odborná publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch Profil sociálnych a osobnostných kompetencií: * komunikačné zručnosti * tímová spolupráca * prezentačné zručnosti * komplexné a koncepčné myslenie * organizačné a koordinačné schopnosti * inovatívnosť a kreativita * spoľahlivosť a zodpovednosť


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Iné možnosti práce


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 2700 EUR
Inzerent:NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-11 (37 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.