Okresný súd

Radca - asistent (zapisovateľka)

Informácie o pracovnom mieste

-=KONTAKT=-Odborný právny pracovník na súde

Pracovná oblasť: Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov o účastníkoch konania, ich zástupcoch ako aj predmete konania v aplikácii, zodpovedá za správnosť vedenia súdneho spisu ako aj za to, že spis sa fyzicky nachádza na tom mieste, na ktorom je vyznačený v elektronickom registri,
- denne spracováva došlú poštu v listinnej aj elektronickej podobe a zodpovedá za jej správne zaradenie do spisu ako aj elektronického súdneho spisu,
- zabezpečuje predvolanie účastníkov konania a zúčastnených osôb podľa pokynov sudcu, vyššieho súdneho úradníka,
- pripravuje spisy súdneho oddelenia na súdne pojednávanie a zabezpečuje prípravu pojednávania,
- organizačne zabezpečuje plynulý priebeh pojednávania,
- vydáva potvrdenia pre účastníkov súdneho konania o účasti na pojednávaní,
- sleduje lehoty, predkladá spisy z lehôt tajomníčke, vyššiemu súdnemu úradníkovi alebo sudcovi,
- zabezpečuje všetku korešpondenciu v oddelení,
- spolupracuje so súdnymi tajomníčkami pri predkladaní podkladov ku štatistickému zisťovaniu a výkazníctvu, spolupracuje s dozornou úradníčkou,
- vykonáva vkladanie rozhodnutí sudcu do Tvorby rozhodnutia a anonymizáciu súdnych rozhodnutí v zmysle Inštrukcie 24/2011 Ministerstva spravodlivosti SR z 22. júla 2011 č. 20236/2011/100 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí,
- pri ukladaní dokumentov do ESS vyznačuje, či je možné dokument sprístupniť v module ESSp,
- zapisuje údaje o predpísanom súdnom poplatku v súdnom registri s uvedením variabilného symbolu,
- vykonáva ďalšie úkony podľa ustanovení Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 865,5 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Internet - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: iniciatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Okresný súd

Pozícia / odvetvie:Právo a legislatíva/Asistent/Radca/Zamestnanec štátnej správy
Dátum zverejnenia:07.02.2024

Iné možnosti práce


Počet videní: 16
Ponúkaná mzda: 865 EUR
Inzerent:Okresný súd [ ]
Zverejnené dňa:2024-02-13 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.