Centrum pre deti a rodiny Istebné

psychológ NP RVO SPODaSK2 - VK 12/2024

Informácie o pracovnom mieste

-=KONTAKT=-Pedagogický psychológ

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len "centrum") na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 30

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 200 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - psychológia - 77 Psychologické vedy

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavkyOdborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len "centrum") na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK, - aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí - ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo), - využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov, - individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov - multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov, - sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny, obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa, - realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí, - poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov, - odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa a jeho rodinu, - poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných problémov, - sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie, - spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny, - vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.), - účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, - participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu, - spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR, - spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa, - plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Pozícia / odvetvie:Vzdelávanie a školstvo/Psychológ
Dátum zverejnenia:29.03.2024

Iné možnosti prácePočet videní: 57
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Istebné [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-18 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Žilinský kraj Dolný Kubín
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.