MESTO Trnava

Referent/ka referátu správy daní a poplatkov

  • Miesto práce:
  • Ponúkaný plat (základná mzda):
    Zamestnávateľ neuviedol
  • Druh pracovného pomeru:

Informácie o pracovnom mieste

-=KONTAKT=-Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • vybavuje ucelenú odbornú agendu pri správe daní a poplatkov,
• vykonáva zber daňových priznaní,
• vyrubuje miestne dane a poplatky (daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za jadrové zariadenie),
• zabezpečuje správu odvodov z hazardných hier, sleduje a účtuje úhrady odvodov z hazardných hier, vyrubuje sankcie,
• generuje a expeduje rozhodnutia, pre právnické a fyzické osoby, aj prostredníctvom elektronickej schránky na doručovanie prostredníctvom ÚPVS,
• vyzýva daňové subjekty na podanie daňových priznaní,
• vyzýva daňové subjekty na zaplatenie nedoplatkov,
• vymáha pohľadávky na miestnych daniach,
• vyrubuje sankcie,
• rieši špecifické žiadosti v súvislosti s daňovým konaním,
• vykonáva miestne zisťovania, kontrolnú a vyhľadávaciu činnosť, posudzuje skutkový stav, spisuje zápisnice alebo úradný záznam o miestnom zisťovaní,
• pripravuje sumarizáciu pohľadávok,
• spracováva a poskytuje údaje v rámci odvolacieho konania,
• uplatňuje záložné právo na zabezpečenie daňových pohľadávok na nehnuteľnosti,
• spolupracuje s peňažnými ústavmi pri získavaní informácií o účtoch daňových dlžníkov,
• spolupracuje so sociálnou poisťovňou pri získavaní údajov o zamestnávateľoch daňových dlžníkov,
• spolupracuje so súdmi pri získavaní informácií o zápisoch v obchodnom registri,
• poskytuje informácie súdom a súdnym exekútorom pre účely súdneho a exekučného konania,
• účtuje a sleduje úhrady miestnych daní a poplatkov
• sleduje a kontroluje písomnú a elektronickú došlú a odoslanú poštu odboru v programe CG DISS,
• zaraďuje písomností odboru do spisov a postupuje na vybavenie jednotlivým zamestnancom odboru,

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Zmennosť: pružná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 430 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové sporenie


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomické služby - 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Internet - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pamäť
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Trnava

Pozícia / odvetvie:Štátna a verejná správa/Referent/Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia:28.05.2024

Iné možnosti prácePočet videní: 7
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-31 (14 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.