Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Hľadáme šikovného kolegu s úplným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním elektrotechnického zamerania, ktorý má odbornú spôsobilosť podľa § 23 bez obmedzenia napätia Vyhl. č 508/2009.
Tímového hráča, ktorý bude pracovať s najnovšou technikou a modernými technológiami.

Dokonalosť k Vašim vlastnostiam patriť nemusí, ale bez niektorých kvalít sa nezaobídeme:

Máte už nejaké znalosti v odbore stavbyvedúceho, majstra alebo vedúceho skupiny v oblasti elektroenergetiky, resp. energetických stavieb? Ako asi viete stavbyvedúci je odborne spôsobila osoba (s potrebnou skúškou pre získanie osvedčenia).
Ak nedisponujete takýmto osvedčením a odpovedali ste si na prvú časť Vašich kvalít áno, nemusíte prestať čítať túto pracovnú ponuku, aj tak máme pre vás riešenie.

Čo budete mať na starosti?

• Organizovať výstavbu, rekonštrukcie a údržbu elektrických vedení VVN a zariadení prostredníctvom elektromontážnych skupín.
• Plánovať práce, nasadenie pracovných skupín, dopravných prostriedkov a subdodávateľov.
• Spolupracovať s dotknutými internými zložkami a s externými vlastníkmi energetických zariadení pri plánovaní vypnutia zariadení.
• Vypracovávať ročné, mesačné a týždenné harmonogramy vypínania vedení VVN.
• Pripravovať vecný časový program pri každom vypnutí zariadení VVN.
• Kontrolovať predložené projektové dokumentácie a rozpočty stavieb z pohľadu kompletnosti, správnosti a realizovateľnosti.
• Zúčastňovať sa koordinačných stretnutí stavieb, pripravovať zariadenie staveniska a vypracúvať detailný harmonogram výstavby v súlade s projektovou dokumentáciou, technologickými postupmi a internými riadiacimi aktami.
• Zabezpečovať uskladnenie a odvoz demontovaného materiálu /odpadu/.
• Kontrolovať, zaznamenávať a vyhodnocovať kvalitu vykonaných prác a dodržanie technologických a bezpečnostných postupov.
• Kontrolovať dodržiavanie BOZP a OPP na stavbách, predkladať správy z kontrol a realizovať politiku BOZP a OPP a vykonávať poučenie zamestnancov dodávateľských firiem pred začatím prác a počas výstavby.
• Sledovať a kontrolovať opotrebovanosť OOPP, pracovného náradia a pomôcok a zabezpečovať ich výmenu.
• Pripravovať a zabezpečovať všetky skúšky, merania a doklady potrebné k odovzdaniu stavby.
• Pripravovať a archivovať podklady stavby.
• Viesť evidenciu činností v riadiacich informačných systémoch.
• Pri odstraňovaní poruchových stavov aktívne spolupracovať so všetkými zložkami na odstraňovaní havárií s cieľom čo najrýchlejšie obnoviť dodávku el. energie s dôrazom na bezpečnosť.
• Vykonávať pohotovosť v zmysle harmonogramu.

Ponúkaný plat

1300EUR

Upresnenie platových podmienok

1300 EUR brutto v závislosti od skúseností kandidáta + 20 % kvartálna výkonnostná odmena

Benefity a ďalšie výhody

• Stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti
• Fond pracovného času 37,5 hod. týždenne
• Silný sociálny program
• Finančné príspevky pri narodení dieťaťa, pracovnom výročí, či životnom jubileu
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• Osobný účet - finančné prostriedky určené na Vašu regeneráciu 1050 EUR brutto ročne
• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• Široká ponuka interných a externých školení
• Športové kluby a podujatia pre Vás aj Vašu rodinu
• Nadštandardné lekárske prehliadky
• Zľavy u vybraných dodávateľov tovarov a služieb

Termín nástupu do práce

dohodou

Termín ukončenia výberového konania

21.11.2021

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Informácie pre uchádzača

Výška základnej mzdy je stanovená na úrovni 1300 EUR brutto pri plnom pracovnom úväzku a bude závisieť od konkrétnych odborných
znalostí kandidáta. Výška výkonnostnej odmeny je vo výške 20 % pri 100 % plnení ukazovateľov.

Žiadosti zasielajte do: 21.11.2021

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou

Iné znalosti

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Všeobecne požadované znalosti

Potrebné osvedčenia podľa Vyhlášky 508/2009 Zz:
*Osvedčenie §23 bez obmedzenia napätia podľa 508/2009 Z.z.
Ďalšie požiadavky:
*Požadovaná prax pri ÚSO - 6 rokov
*Požadovaná prax pri VŠ - 5 roky
*Výborné organizačné a komunikačné schopnosti
*Samostatnosť, rozhodnosť a orientácia na výkon
*Pokiaľ nedisponujete s osvedčením stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb., ponúkame Vám možnosť uplatnenia na pozícií stavbyvedúci VVN - junior a podporiť Vás pri získaní potrebnej kvalifikácie.

Požadovaná prax: elektroenergetika, resp. energetické stavby


Vodičský preukaz

skupina: B

Vodičský preukaz

skupina: B

10021518

Počet videní: 9
Inzerent:Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE) [ ]
Zverejnené dňa:2021-10-11 (52 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.