Centrum pre deti a rodiny Nitra

Sociálny pracovník - Národný projekt DEI III

23.11.2021Centrum pre deti a rodiny Nitra
Miesto práce:Slovensko
Nitriansky kraj
okres Nitra
Nitra
Dlhá 179
94901
Okres Nitra
Pozícia / odvetvie:Vzdelávanie a školstvo;Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda):802EUR
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Počet voľných miest:1

Informácie o pracovnom mieste

Benefity a ďalšie výhody:

- Uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová tarifa bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe zamestnanca s VŠ II. stupňa a je bez príplatkov.
- Výhody kolektívnej zmluvy

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
802 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 1. 2022

Dátum pridania ponuky:
25. 11. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:
26. 11. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 11

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:10. 12. 2021Informácie pre záujemcu:Číslo výberového konania: VKP 7/2021
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla
výberového konania,
b) motivačný list
c) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
d) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v
kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise,
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných
údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 9.12.2021


Náplň (druh) práce
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v Centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom
prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom
na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.
výchovného opatrenia,
- vykonáva činnosti v rámci všetkých aktivít projektu v súlade s
organizačným poriadkom,
- rieši aktuálne problémy súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely
rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK,
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy,
postupy a techniky sociálnej práce,
- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho
postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami Centra pre deti a rodinu a úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny,
- plnenie aktuálnych úloh súvisiacich s realizáciou aktivít národného
projektu na základe pokynov nadriadeného.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
- Uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová tarifa bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe zamestnanca s VŠ II. stupňa a je bez príplatkov.
- Výhody kolektívnej zmluvy

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov:Áno
Vodičský preukaz:B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

- Uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová tarifa bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe zamestnanca s VŠ II. stupňa a je bez príplatkov.
- Výhody kolektívnej zmluvy


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • samostatnosť

Počítače:
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov
- č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v
znení neskorších predpisov
- č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
- Vyhláška 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Dohovor o právach dieťaťa


Osobnostné predpoklady
  • komunikatívnosť
  • spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Nitra
Dlhá 179
94901 Nitra
Slovensko
Tel:-=KONTAKT=-

Iné možnosti práce


Počet videní: 18
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2021-11-26 (10 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.