Mesto Piešťany

Príslušník Mestskej polície - člen hliadky

24.12.2021Mesto Piešťany
Miesto práce:Slovensko
Trnavský kraj
okres Piešťany
Piešťany
Nám. SNP 3
92145
Okres Piešťany
Pozícia / odvetvie:Civilná ochrana a bezpečnosť;Policajt
Ponúkaný plat (základná mzda):697EUR
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Počet voľných miest:1

Informácie o pracovnom mieste

Benefity a ďalšie výhody:

Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
697 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
5. 1. 2022

Dátum poslednej aktualizácie:
5. 1. 2022

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníciSamospráva

Náplň (druh) práce
Príslušník obecnej/mestskej polície plní úlohy pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce a vykonáva ich. Spolupôsobí pri ochrane majetku obce, majetku občanov a iného majetku v obci a pri ochrane občanov pred ohrozením ich života a zdravia. Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Pri plnení úloh zakročuje voči osobám, ktoré narušujú verejný poriadok, alebo vykonávajú protiprávnu činnosť a v rozsahu zákona vykonáva nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok. Objasňuje priestupky podľa osobitného predpisu, prejednáva v blokovom konaní priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis a vymedzené priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Oznamuje príslušným orgánom spáchanie trestného činu, porušenie právnych predpisov a obci oznamuje porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a návykových látok maloletými alebo mladistvými osobami. Vykonáva hliadkovú a obchôdzkovú činnosť a vizuálne kontroluje aktuálny stav na verejných priestranstvách a to aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému na zamedzenie protiprávneho a protispoločenského konania. Plní úlohy na úseku prevencie a doručuje písomnosti, ak tak určí súd. Plní aj ďalšie úlohy podľa platného organizačného poriadku alebo ak to ustanovujú osobitné zákony.

Ponúkané výhody
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:30

Práca na zmeny:
nepretržitý pracovný režim
Nočná práca:
áno

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov:Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • samostatnosť
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
  • rozhodovanie

Ďalšie požiadavky:

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba ktorá:
- je bezúhonným občanom Slovenskej republiky,
- má vek nad 21 rokov,
- má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.

Žiadosť zasielať na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č.3
921 01 Piešťany
do termínu 27.01.2022 do 13:00 h.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: " Príslušník Mestskej polície - člen hliadky


Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť
  • precíznosť (presnosť)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Piešťany
Nám. SNP 3
92145 Piešťany
Slovensko
Tel:-=KONTAKT=-

Iné možnosti práce


Počet videní: 75
Inzerent:Mesto Piešťany [ ]
Zverejnené dňa:2022-01-05 (22 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.