Koordinátor vzdelávania/koordinátorka vzdelávania v NP TSP I

27.10.2017Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Bratislava-Ružinov
okres Bratislava
Nevädzova 5
82101

Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Koordinátor/ koordinátorka vzdelávania bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I koordinačné, organizačné, logistické a administratívne zabezpečenie vzdelávacích aktivít projektu, a to najmä:
- komunikácia s poskytovateľmi vzdelávania,
- zabezpečovanie priestorov vzdelávania,
- komunikácia a zabezpečenie účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách projektu,
- sumarizácia, kontrola a archivácia prezenčných listín účastníkov vzdelávania,
- kontrola účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách,
- osobný monitoring účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách,
- kontrola realizácie vzdelávacích aktivít,
- zabezpečenie a archivácia fotodokumentácie z realizácie vzdelávacích aktivít,
- spolupráca na realizácii vzdelávacích aktivít zabezpečovaných prostredníctvom verejného.

Ponúkaný plat:
dohodou
Termín nástupu do práce:
1. 12. 2017
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:


Práca na zmeny: pružný pracovný čas

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Všeobecne požadované znalosti:
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Termín nástupu:
- 01.12.2017, resp. dohodou

Požadovaná prax:
- minimálne 3 roky v príbuznej oblasti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
- systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
- pracovná skúsenosť s terénnou sociálnou prácou je výhodou,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky - najmä do regiónov stredného a východného Slovenska,
- znalosť lokalít sociálne vylúčených komunít je výhodou.

Počítačové znalosti - používateľ:
- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.11.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len "Žiadosť"). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

email">[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením "Výberové konanie pre NP TSP I - KV".

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
81455 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko
Tel: +421220431511

Zverejnené dňa:2017-11-02 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.