Vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny, Dolný Kubín

08.01.2018Mesto Dolný Kubín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Dolný Kubín
okres Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601

Dolný Kubín
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

- Komplexné riadenie a vedenie Odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu Dolný Kubín a zodpovednosť za jeho činnosť,
- zabezpečovanie efektívneho chodu Odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu Dolný Kubín vo všetkých oblastiach,
- organizovanie a koordinovanie pracovných činností na odbore, a to buď priamo alebo prostredníctvom vedúcich oddelení,
- vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci odboru,
- vykonávanie odborných konzultácií súvisiacich s činnosťami odboru,
- zabezpečovanie sociálnych služieb a ich poskytovania terénnou, ambulantnou a pobytovou formou,
- zabezpečovanie vypracovania individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta,
- vedenie evidencie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, rozhodnutí povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
- poskytovanie pomoci pri získaní krízového, rezidenčného (dočasného), sociálneho bývania pre žiadateľov, ktorých sociálne pomery vyžadujú osobitnú pomoc a zabezpečuje evidenciu žiadateľov o tieto formy bývania,
- dohľad nad zabezpečovaním sociálneho bývania,
- úprava právnych vzťahov pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizácie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva,
- zabezpečovanie spolupráce s orgánmi verejnej správy, organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta a s inými organizáciami,
- koordinovanie spolupráce s inými verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Ponúkaný plat:
dohodou
Iné výhody:

Školenia z oblasti pracovného zaradenia.

Termín nástupu do práce:
ihneď
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:
Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Všeobecne požadované znalosti:
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • rozhodovanie
 • technická gramotnosť

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti sociálnej práce - výhodou.
- Absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu pre niektorý zo špecializovaných odborov sociálnej práce - výhodou.
- Prax v oblasti sociálnej práce min. 5 rokov - výhodou.
- Manažérske zručnosti a skúsenosti v riadiacich funkciách - výhodou.
- Znalosť právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a sociálnej oblasti.


Osobnostné predpoklady
 • praktické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • empatia
 • komunikatívnosť
Vodičský preukaz:
Skupina: B

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601 Dolný Kubín
Slovensko
Tel: +421435814410

Zverejnené dňa:2018-01-08 (11 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.