Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Slovensko
Levice
Levice
Kálmána Kittenbergera 2
93401
Levice
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

- zabezpečovanie agendy spávy majetku školy, školského internátu, školskej jedálne
- správa a riadenie pohľadávok
- zabezpečovanie personálnej agendy zamestnancov
- komplexné spracovanie miezd - správa v softvéri IVES - WinPAM
- práca na úseku rozpočtovania ( tvorba rozpočtu, čerpanie, úpravy, dodržiavanie rozpočtových pravidiel, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr, objednávok )
- účtovná uzávierka, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení
- inventarizácia majetku, zaraďovanie majetku, odpis majetku
- komunikácia s bankou, zriaďovateľom, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom
- verejné obstarávanie
- riadenie nepedagogických zamestnancov školy, školského internátu
- spracováva žiadosti o štipendiách a vedie ich agendu
- zabezpečuje materiálne vybavenie školy

Žiadosť o prijatie s požadovanými dokladmi zaslať v termíne do 21.3.2018.
Bližšie informácie o podmienkach na stránke www.oalevice.edupage.org

Ponúkaný plat:
dohodou
Termín nástupu do práce:
1. 5. 2018
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádzača:


Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Všeobecne požadované znalosti:
Požadované vzdelanie:
Ekonomické vedy
účtovníctvo
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňaZručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • organizovanie a plánovanie práce
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
  • samostatnosť

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Internet - pokročilá

Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice, 93440
Tel: +421911160590

Zverejnené dňa:2018-03-01 (17 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.