Mesto Brezová pod Bradlom

Referent útvaru výstavby, ŽP a komunálnych činností

11.01.2019Mesto Brezová pod Bradlom
Miesto práce:
Slovensko, Trenčiansky kraj, okres Myjava, Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 90613

okres Myjava;Brezová pod Bradlom
Typ pracovnej ponuky:Administratíva,Štátna a verejná správa,Reality a stavebníctvo;Referent
Ponúkaný plat (základná mzda):850EUR
Termín nástupu do práce:ihneď
Druh pracovného pomeru:hlavný

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

- samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku,
- inžinierska činnosť v rámci prípravy a realizácie investičných akcií mesta (príprava podkladov pre územné a stavebné konania, kolaudačné konania a pod.),
- technický, resp. stavebný dozor v rámci stavebných akcií mesta ako investora a stavebníka,
- výkon štátneho stavebného dohľadu v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- územné konanie a územné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- rozpočtovanie stavebných prác

Informácie pre uchádzača:


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Vhodné pre absolventov:Nie
Vodičský preukaz:Skupina: C

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina C

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • kultivovaný písomný prejav
 • tímová práca

Počítače:
 • Microsoft Windows - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • AutoCAD - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti:
Znalosť zákonov: 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 71/1967 zb. o správnom konaní, zákonov v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, cestný zákon, zákon o odpadoch.

Požadované doklady k žiadosti:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• motivačný list
• životopis vo forme Europassu s uvedením referencií a skúseností v zmysle požadovaných schopností pre danú pozíciu
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overená kópia
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, čestnom vyhlásení o bezúhonnosti a životopise vo forme Europassu
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely administratívneho spracovania procesu výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Osobnostné predpoklady
 • iniciatívnosť
 • praktické myslenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • sebaovládanie
 • vnútorná stabilita

Kontaktné údaje:

Mesto Brezová pod Bradlom
M.R.Štefánika 1. 1. 2014
90613 Brezová pod Bradlom
Slovensko
Tel: -=KONTAKT=-


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 850 EUR
Inzerent:Mesto Brezová pod Bradlom
Zverejnené dňa:2018-12-11 (41 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.