Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Sociálny pracovník v rámci NP DEI NS III

22.03.2020Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Miesto práce:Slovensko
Nitriansky kraj
okres Nitra
Žitavce
Hlavná 102
95163
okres Nitra
Typ pracovnej ponuky:Vzdelávanie a školstvo;Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda):802EUR
Termín nástupu do práce:1. 5. 2020
Druh pracovného pomeru:hlavný
Počet voľných miest:1

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
802 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 5. 2020

Dátum pridania ponuky:
26. 3. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
26. 3. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Požadované doklady pre prihlásenie do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
- motivačný list,
-kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície,
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
- písomný súhlas so spracovaním svojich údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
- kópia výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace (predložiť najneskôr v deň pred podpísaním prac. zmluvy).
Žiadosti do výberového konania zasielať do 15.03.2020 (vrátane). Po tomto termíne budú vybraní uchádzači spĺňajúci požiadavky pozvaní na výberové konanie. V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Náplň (druh) práce
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre detí a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny . Projekt NP DEI NS III - podaktivita 1.4. Pracovné miesto v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Vhodné pre absolventov:Áno
Vodičský preukaz:B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tímová práca
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • osobnostný rozvoj

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie jazyka (maďarský, rómsky) národnostnej menšiny žijúcej v územnom obvode CDR.

Požadované odborné znalosti:
-znalosť zákonov č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Osobnostné predpoklady
 • analytické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Hlavná 102
95163 Žitavce
Slovensko
Tel: -=KONTAKT=-


Počet videní: 10
Ponúkaná mzda: 802 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Žitavce [ ]
Zverejnené dňa:2020-03-26 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.