Mesto Banská Bystrica

Sociálny pracovník

20.10.2020Mesto Banská Bystrica
Miesto práce:Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
Banská Bystrica
Československej armády 26
97401
Banská Bystrica
Typ pracovnej ponuky:Vzdelávanie a školstvo;Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda):Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce:1. 1. 2021
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Počet voľných miest:1

Iné výhody:

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 1. 2021

Dátum pridania ponuky:
31. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
3. 11. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 9

Pracovná oblasť:

SamosprávaSociálne služby

Náplň (druh) práce
Komplexne zabezpečuje sociálnu starostlivosť o seniorov v zariadení, vedie spisy klientov, ktoré má pridelené, s prijímateľom pracuje od jeho prijatia do zariadenia, po jeho prijatí vypracováva individuálny plán a plán práce s klientom, sleduje priebeh adaptačného procesu, spolupracuje s príbuznými prijímateľa, zabezpečuje - záujmové, spoločenské, kultúrne aktivity a aktivizačnú činnosť v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránkyÚradov práce.

Vhodné pre absolventov:Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálny pracovník:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1, písm. a) zákona č. č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o sociálnej práci")
- alebo spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania a vykonával pracovné činnosti, ktoré svojim charakterom zodpovedajú sociálnej práci v zmysle § 45 ods. 1 Zákona o sociálnej práci.
Požadovaná prax:
- prax v oblasti sociálnych vecí, sociálnych služieb výhodou.
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- znalosť problematiky sociálnych služieb, sociálnych vecí, znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo
- skúsenosti s informačným systémom Cygnus
- komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie, proklientský prístup
- pracovitosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
- samostatnosť, flexibilita, snaha vzdelávať sa
- tímový prístup
- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- výhodou: držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o nadobudnutom vysokoškolskom vzdelaní, príp. fotokópia potvrdenia výkonu pracovných činností k 1.1.2015 od predchádzajúceho zamestnávateľa,
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
(vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica- zamestnanie v samospráve).
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.
Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2021
Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 30.11.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Kontaktné údaje:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
97401 Banská Bystrica
Slovensko


Počet videní: 12
Inzerent:Mesto Banská Bystrica [ ]
Zverejnené dňa:2020-11-03 (22 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.