INFORMATION SECURITY OFFICER (1-10-28113/JA)

Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

26.09.2017 Hlavný pracovný pomer

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

  • Pre nášho významného medzinárodného klienta, hľadáme 2 roky skúseného kandidáta v oblasti IT Security na pozíciu Information Security Officer.Na tejto veľmi zaujímavej a perspektívnej pracovnej pozícií bude tvojou úlohou nasledujúce :- analýza potenciálnej zraniteľnosti programov ale aj hardware a IT infraštruktúry za 6 krajín: Slovensko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika- kontrola uplatniteľnosti/neadekvátnosti danej zraniteľnosti v daných jednotlivých lokalitách- kontrola, ako fungujú servisy, služby, koľko ich funguje/nefunguje, ak sa vyskytne nejaký "batch", tak zastrešenie "debatching" akcii pre ich odstránenie- nastavenie úrovne rizika a následná prioritizácia rýchlosti pre odstránenie chyby- trackovanie príslušnej dokumentácie, popisovanie jej konfigurácie , aktualizácia dát a informácií o bezpečnosti- participácia na konferenčných telefonátoch ohľadom IT bezpečnosti, aktualizácie dokumentácie po vypršaní jej platnosti pre jednotlivé biznis jednotky- "key control testing" - zber údajov a informácií, testovanie ako fungujú a sú nastavené procesy, biznis ako taký, ako je popísaný v rámci policies a štandardov a ako je implementovaný - spolupráca s jednotlivými oddeleniami (Security Specialists, Operational Risk Analysts, Informational Risk Analysts, Infrastructure analysts), ktoré poskytujú údaje o "batchoch" a možných IT rizikách a zraniteľnosti infraštruktúry, hľadanie medzier v systémoch, HW, informáciách, ktoré by mohli byt terčom útokov- práca na globálnej európskej úrovni, nie len lokálnej - nie nárazová ale kontinuálna práca, kde outputom je zabezpečenie bezpečného prostredia pre IT, reporty pre jednotlivé pobočky a stakeholderov- zapojenie do celkového procesu od ohlásenia "batchu", cez identifikáciu zraniteľného miesta až po nájdenie medzery v systéme, dokumente, informácií a jeho vyriešenie pre celkovú IT bezpečnosť.

Práca v regióne

Práca na pozícii


Výhody a ďalšie informácie

  • Príspevok zamestnávateľa v max. výške 22,14 Euro/mesačne na životné poistenie - Príspevok zamestnávateľa v max. výške 3% hrubej mesačnej mzdy mesačne do tretieho piliera- 3 dni sick day - Za každý odpracovaný rok vám pripíšeme jeden deň dovolenky extra- V rámci sociálneho fondu dávame zamestnancom voľne vstupy do plavárne a do fitness centra+ mnoho ďalších zaujímavých benefitov o ktorých ti radi povieme na osobnom stretnutí

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č.90/2005 Z.z a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny "
Poučenie: V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., ICO: 35 874 155, so sídlom: Obchodná 2, 811 01 Bratislava, nebude uchovávať osobne údaje o uchádzačovi, ktorého žiadosť o zamestnanie bola zamietnutá. Osobne údaje tohto uchádzača budú zlikvidovane najneskôr do 30dni od ich obdržania.

Požiadavky na uchádzača

  • Aby si bol úspešný v tomto výberovom procese mal by si spĺňať tieto minimálne požiadavky klienta :- skúsenosť cca 2 roky v oblasti IT Sercurity- Angličtina na komunikatívnej úrovni (tvoj šéf bude zo zahraničia)- vieš čo je to COBIT, ITIL, ISO2007x a pod.- ochota učiť sa nové technológie a záľuba v oblasti IT Security

Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
Námestie SNP 1
811 06 Bratislava 1

alebo


Obchodná 19
811 06 Bratislava

Kubín Juraj
juraj.kubin@grafton.sk
02-59 208 111 / 02-59 208 122-práca v UK

Grafton Recruitment - Váš partner pri hľadaní práce Hľadáte novú prácu? Chcete nájsť stále zamestnanie alebo brigádu? Nie ste si istí ako správne napísať životopis (CV)? Čo je dôležité vedieť na pracovnom pohovore alebo výberovom konaní? Aké je Vaše uplatnenie na trhu práce? Spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia, svetovo uznávaný poskytovateľ personálnych služieb a sprostredkovania práce, je personálno-poradenská agentúra so širokou pôsobnosťou. V oblasti sprostredkovania práce ponúkame stále zamestnanie, dočasné úväzky, brigády, ale aj prácu v zahraničí, najmä v Anglicku a Írsku. Zameriavame sa najmä na ponuky práce v nasledujúcich odboroch: Finance, Banking&Accounting; Technologies-Engineering; Construction&Real Estate; IT&Telco; HR, Office Services&Law; Business Support Centers; Sales&Marketing; Temporary Staffing&Industrial Placements; International Division; Pharmaceutical; Catering&Hospitality and Blue Collars. Okrem pracovných ponúk Vám poradíme ako napísať životopis, sprievodný list alebo ako sa pripraviť na pohovor. Medzi naše služby patrí tiež personálna inzercia na mieru, testovanie kandidátov, Assesment Centres, personálne a mzdové vedenie, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov a Outplacement. Záleží nám na kvalite a snažíme sa na trhu sprostredkovania práce a personálneho poradenstva ponúknuť maximálne profesionálny servis. Práve preto sme implementovali systém riadenia kvality ISO 9001 uznávaný aj v Európe. Grafton Recruitment, ktorý bol založený v roku 1982, zaznamenal významný nárast v posledných piatich rokoch. So 76 pobočkami v 19 krajinách sveta, naša pobočková sieť poskytuje schopnosť byť bližšie klientom a naši konzultanti majú znalosť lokálneho aj medzinárodného trhu (Belgium, Chile, China, Czech Republic, France, Greece, Hong Kong, Hungary, Ireland, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Spain, Turkey, UAE, UK).

Inzerent:Grafton Recruitment Slovakia s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2017-09-26 (56 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko
Pracovná ponuka nájdená za 1 milisekúnd.