Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

Projektový manažér - automotive (2-30-31450/JA)

Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

15.11.2018 Hlavný pracovný pomer

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

  • Náš klient Vám ponúka príležitosť rozvíjať svoje skúsenosti na pozícii:Projektový manažér AutomotiveVašou náplňou práce bude:- vytváranie a vykonávanie projektovej, plánovacej činnosť v oblasti výroby a prevádzky lisovacích nástrojov ako aj ostatných zariadení, potrebných k výrobe plastových dielov a montážnych zostáv pre automobilový priemysel, od zákazníckej požiadavky na naceňovanie projektu, až po koniec životnosti (predséria, séria, servis, koniec životnosti) - sledovanie doručiteľnosti projektu, s použitím vhodných nástrojov- aktívna komunikácia so zákazníkom a vedením firmy- spracovávanie meniacich sa potrieb a požiadaviek, s ohľadom na ekonomický dopad a znižovanie nákladov- monitorovanie, analýza rizík s ohľadom na efektívne dosiahnutie požadovaných vlastností produktu a procesu, riadenie potrebných zmien vo výrobnom procese a príprava hodnotení efektivity procesov - FMEA- identifikácia potrebných zdrojov v rámci projektovej prípravy, spracovávanie a plánovanie s Projektovým teamom- vytváranie a koordinovanie projektových tímov, kontrola výstupov - efektívna aplikácia metodík a dodržiavanie projektových noriem - ISO IATF ,VDA, QS9000- monitoring, hodnotenie a reporting projektu a jeho priebehu, priraďovanie individuálnych zodpovedností a kontrola ich plnenia- zabezpečovanie projektovej dokumentácie, jej aktuálnosti a zálohovania,ako aj úplnosti a správnosti projektových dát v systémoch SAP a PALSTAT - implementácia a riadenie projektových zmien - reporting projektov a ich výsledkov- komunikácia so zahraničnými zákazníkmi(AJ,NJ)

Práca v regióne

Výhody a ďalšie informácie

  • mladý, motivovaný kolektív- výborná pracovná atmosféra

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: -=KONTAKT=-, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č.90/2005 Z.z a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny "
Poučenie: V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., ICO: -=KONTAKT=-, so sídlom: Obchodná 2, 811 01 Bratislava, nebude uchovávať osobne údaje o uchádzačovi, ktorého žiadosť o zamestnanie bola zamietnutá. Osobne údaje tohto uchádzača budú zlikvidovane najneskôr do 30dni od ich obdržania.

Požiadavky na uchádzača

  • komunikatívna znalosť (B2) anglického alebo nemeckého jazyka NEVYHNUTNÁ!- znalosť metodológií FMEA, VDA 6.3, IATF podmienkou- skúsenosti s projektovým managementom v automotive podmienkou- výborné komunikačné a vyjednávacie schopnosti - silná orientácia na ciele- technické myslenie- tímový hráč

Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
Námestie SNP 1
811 06 Bratislava 1

alebo


Obchodná 19
811 06 Bratislava

Šimúnová Eva
eva.-=KONTAKT=-
-=KONTAKT=-/ -=KONTAKT=-práca v UK

Grafton Recruitment - Váš partner pri hľadaní práce Hľadáte novú prácu? Chcete nájsť stále zamestnanie alebo brigádu? Nie ste si istí ako správne napísať životopis (CV)? Čo je dôležité vedieť na pracovnom pohovore alebo výberovom konaní? Aké je Vaše uplatnenie na trhu práce? Spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia, svetovo uznávaný poskytovateľ personálnych služieb a sprostredkovania práce, je personálno-poradenská agentúra so širokou pôsobnosťou. V oblasti sprostredkovania práce ponúkame stále zamestnanie, dočasné úväzky, brigády, ale aj prácu v zahraničí, najmä v Anglicku a Írsku. Zameriavame sa najmä na ponuky práce v nasledujúcich odboroch: Finance, Banking&Accounting; Technologies-Engineering; Construction&Real Estate; IT&Telco; HR, Office Services&Law; Business Support Centers; Sales&Marketing; Temporary Staffing&Industrial Placements; International Division; Pharmaceutical; Catering&Hospitality and Blue Collars. Okrem pracovných ponúk Vám poradíme ako napísať životopis, sprievodný list alebo ako sa pripraviť na pohovor. Medzi naše služby patrí tiež personálna inzercia na mieru, testovanie kandidátov, Assesment Centres, personálne a mzdové vedenie, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov a Outplacement. Záleží nám na kvalite a snažíme sa na trhu sprostredkovania práce a personálneho poradenstva ponúknuť maximálne profesionálny servis. Práve preto sme implementovali systém riadenia kvality ISO 9001 uznávaný aj v Európe. Grafton Recruitment, ktorý bol založený v roku 1982, zaznamenal významný nárast v posledných piatich rokoch. So 76 pobočkami v 19 krajinách sveta, naša pobočková sieť poskytuje schopnosť byť bližšie klientom a naši konzultanti majú znalosť lokálneho aj medzinárodného trhu (Belgium, Chile, China, Czech Republic, France, Greece, Hong Kong, Hungary, Ireland, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Spain, Turkey, UAE, UK).

Počet videní: 2
Inzerent:Grafton Recruitment Slovakia s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2018-11-15 (30 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.