Základná škola Uzovské Pekľany

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
Vykonanie depistáže
Základné diagnostické vyšetrenie NKS
Zostavenie terapeutického plánu
Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh
Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
Korekcia NKS - Vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
Rozvíjanie pamäťových schopností
2. Spolupráca s rodičmi žiakov, spolupráca s pediatrom, odbornými zamestnancami školy

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Open Office - pokročilá

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 4


Plat: 250 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 250 EUR
Inzerent:Základná škola Uzovské Pekľany [ ]
Zverejnené dňa:2022-08-16 (176 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Sabinov
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.