Spišská katolícka charita

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zabezpečenie odbornej činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará pri výkone opatrení SPODaSK na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to najmä:

- zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú starostlivosť,
- poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
- zodpovedá za kvalitu vypracovania, priebehu a výsledkov výchovy podľa plánu výchovnej práce s dieťaťom alebo podľa individuálneho plánu,
- sleduje vývoj dieťaťa a svoje poznatky o vývine pravidelne zaznamenáva,
- vo výchovnej práci volí výchovné metódy, ktoré sú v súlade s deklaráciou detských práv,
- svojou výchovnou činnosťou rozvíja duševný a fyzický vývoj dieťaťa, prehlbuje manuálne zručnosti dieťaťa, rozvíja mravné cítenie,
- vedie a pripravuje dieťa pre reálny život, stará sa o šatstvo, obuv a celkové zaopatrenie dieťaťa,
- vytvára podmienky pre zdravý vývin dieťaťa,
- podporuje kontakty s biologickou rodinou dieťaťa a umožňuje stretávanie sa dieťaťa s biologickými rodičmi v zariadení SPODaSK,
- spolupracuje s ostatnými zamestnancami Centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
- spolupracuje so psychológom a sociálnym pracovníkom pri diagnostikovaní detí a rodiny.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 762 € za mesiac


Počet videní: 35
Ponúkaná mzda: 762 EUR
Inzerent:Spišská katolícka charita [ ]
Zverejnené dňa:2022-08-17 (164 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Liptovský Mikuláš
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.