Centrum pre deti a rodiny Pezinok

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom,
- vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania,
- poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
- vypracováva a vyhodnocuje plány špeciálno-pedagogickej intervencie, participuje na tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, plánu prípravy na osamostatnenie sa pre mladého dospelého,
- vypracováva správy zo špeciálno-pedagogickej diagnostiky, rediagnostiky,
- realizuje preventívne programy na elimináciu rizikových faktorov a na zvýšenie kvality života dieťaťa so špeciálnymi-výchovno-vzdelávacími potrebami a rizikovým vývinom.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft PowerPoint - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1096,50 € za mesiac


Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 1096 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Pezinok [ ]
Zverejnené dňa:2022-08-24 (168 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.