Stredná odborná škola

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Náplň práce:
- prevažne praktické vyučovanie vo vedení motorového vozidla, možnosť viesť aj teoretickú časť výučby a trenažér
- vedenie dokumentácie a evidencie súvisiace s výučbou
- zúčastňovanie sa na záverečných skúškach
- možnosť pracovať aj na živnosť
- plat: 5€ / vyučovacia hodiny (45 minútová)

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 10


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 6
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Stredná odborná škola [ ]
Zverejnené dňa:2022-09-06 (144 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.