Okresný súd Bratislava I

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vedenie súdnych spisov
- vedenie súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia
- opisovanie rozhodnutí súdu
- vyhotovovanie zápisníc o priebehu pojednávania
- vykonávanie anonymizácie súdnych rozhodnutí
- zabezpečuje odborné činnosti v súdnych agendách tvoriace podklad na rozhodovanie
- samostatne vykonáva administratívne a organizačné činnosti spojené s výkonom súdneho oddelenia, do ktorého je zaradený podľa rozvrhu práce, alebo činnosti na úseku všeobecného súdneho oddelenia
- spolupracuje so sudcami, vyššími súdnymi úradníkmi a inými súdnymi oddeleniami a útvarmi v rámci služobného úradu a aj s inými organizačnými útvarmi mimo služobného úradu
- vykonávanie úkonov na prípravu a zabezpečovanie rozhodovania v konaní pred súdom a zabezpečovanie porozsudkovej agendy
- odborné práce súvisiace so súdnym konaním
- zodpovedá za vedenie a obeh spisov jemu pridelených
- organizačné zabezpečovanie plynulého konania v zákonných lehotách
- zabezpečovanie doručovania rozhodnutí

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 735 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 735 EUR
Inzerent:Okresný súd Bratislava I [ ]
Zverejnené dňa:2022-09-07 (154 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.