PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

1. pravidelne poučovať svojich podriadených pracovníkov o dodržiavaní bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a viesť o tom príslušnú evidenciu.

2. v úzkej spolupráci s ostatnými úsekmi a.s. zabezpečovať na prevádzke dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosť pri práci.

3. sledovať a vyhodnocovať plány údržby a podávať správu G.R.

4. sledovať čerpanie nákladov plánovaných na opravu strojného zariadenia.

5. vypracovávať mesačný prehľad o hospodárení technického úseku a na základe prehľadov zabezpečovať potrebné opatrenia, resp. navrhovať vyradenie základných prostriedkov.

6. riadiť a zodpovedať za investičnú výstavbu.

7. vykonávať posudzovanie technického stavu a v spolupráci s revíznym technikom spracovať prípravy a plány na SO, GO a vyradenie strojného zariadenia.

8. robiť odpočty energií, spracúvať ich do požadovaných tabuliek a odosielať:
- na VSDS, OKTE a na ekonomický úsek:

9. sledovať ceny energií (na burze) a dávať návrh na nákup - elektriny a plynu.

10. štvrťročne do 10. dňa v mesiaci spracovávať podklady a zasielať výkaz o hmotnosti obalov pre spoločnosť Natur Pack.

11. objednávať a nakupovať potrebné náhradné diely na opravy strojno-technologického zariadenia a majetku a.s.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 20


Plat: 600 € za mesiac


Počet videní: 42
Ponúkaná mzda: 600 EUR
Inzerent:PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. [ ]
Zverejnené dňa:2022-09-16 (134 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Humenné
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.