Centrum sociálnych služieb Vita vitalis

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Usmerňovanie a kontrola odborných činností vykonávaných v zariadení
sociálnych služieb zriadeným vyšším územným celkom alebo obcou.
- Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania
opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia
zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú starostlivosť v ZSS.
- Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých
fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-
sociálnych potrieb pacientov v ZSS vykonávané sestrou.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Excel - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 11
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Centrum sociálnych služieb Vita vitalis [ ]
Zverejnené dňa:2022-09-26 (124 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Prešov
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.